เนื้อหาวันที่ : 2011-02-03 14:20:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1797 views

ดัชนีเชื่อมั่นนักธุรกิจเพิ่มขึ้นหลังลดลงจากภัยน้ำท่วม

ธนาคารกรุงไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจปรับตัสูงขึ้นในไตรมาส 4 ปี 53 หลังปรับลดลงจากการเกิดอุทกภัยร้ายแรง

นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักธุรกิจปรับตัสูงขึ้นในไตรมาส 4 ปี 53 หลังปรับลดลงจากการเกิดอุทกภัยร้ายแรง

ผลสำรวจความเชื่อมั่นลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้น หลังลดลงชั่วคราวในไตรมาสก่อนที่เกิดอุทกภัยร้ายแรง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่อพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของประเทศ และการดำเนินธุรกิจที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปีนี้

นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงผลการจัดทำดัชนีธุรกิจกรุงไทย หรือ Krung Thai Business Index (KTBI) ซึ่งเป็นดัชนีจากการสำรวจความเชื่อมั่นของนักธุรกิจทุกประเภทธุรกิจ ทุกขนาด ทั่วประเทศเกือบ 2,000 ราย ว่า ดัชนี KTBI ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ที่สำรวจในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 54.75 ในไตรมาสก่อน เป็น 55.69

 โดยนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในด้านภาวะธุรกิจโดยรวม ด้านภาวะตลาด และด้านภาวการณ์ผลิต-การลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนความเชื่อมั่นด้านภาวะต้นทุน และด้านภาวะการเงิน ปรับลดลง เนื่องจากกังวลราคาวัตถุดิบ พลังงาน ค่าจ้างแรงงาน และอัตราดอกเบี้ย

“แม้ว่าค่าดัชนีในปี 2553 จะมีความผันผวน โดยปรับลดลงในไตรมาสที่ 2 จากเหตุการณ์จลาจล และในไตรมาสที่ 3 จากการเกิดอุทกภัยทั่วประเทศ แต่ก็ฟื้นขึ้นทันทีในไตรมาสถัดมา และมีค่าดัชนีสูงกว่าระดับปกติ (50) ตลอดทั้ง 4 ไตรมาส สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของประเทศ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางการ ที่ทำให้นักธุรกิจเชื่อมั่นว่าภาวะธุรกิจยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง”

นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจที่มีต่อภาวะธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้านั้น ปรับสูงขึ้นจากระดับ 53.91 ในไตรมาสก่อน เป็น 56.31 สูงกว่าค่าความเชื่อมั่นที่มีต่อภาวะปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปีนี้ เนื่องจากมีปัจจัยเอื้ออำนวย ทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศของรัฐบาล และรายได้เกษตรกรมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้น สนับสนุนให้ภาวะตลาดขยายตัวดีขึ้น