เนื้อหาวันที่ : 2011-02-03 11:04:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1362 views

อุตฯ อาหารโอดขาดแรงงานกว่า 4 หมื่นวอนรัฐเร่งช่วยเหลือ

สถาบันอาหาร เผยปี 54 อุตฯ อาหารไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จี้รัฐหนุนใช้เครื่องจักรแทน

สถาบันอาหาร เผยปี 54 อุตฯ อาหารไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จี้รัฐหนุนใช้เครื่องจักรแทน

นายอมร  งามมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร คาดการณ์สถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารว่า ปี 2554 อุตสาหกรรมอาหารไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ได้เคลื่อนย้ายไปสู่อุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่องที่ยว ใจจังหวัดที่มีค่าจ้างสูงกว่า เช่น ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี พังงา และกรุงเทพฯ

ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในระบบแล้วกว่า 4 หมื่นคน  นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตอาหารไทยยังได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ อีกทั้งยังมีภาระ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างแรงงานปีละกว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มอาหารมีแรงงานรวมกว่า 8 แสนคน สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากภาคโรงแรมและภัตตาคาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สาเหตุที่ค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าอุตสาหกรรมกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากส่วนใปใหญ่ใช้แรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือเป็นหลัก ทำให้ค่าจ้างต่อหัวไม่สูงนัก ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยการหาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อลดปริมาณแรงงาน

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารโลกในปี 2554 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นคาดว่าจะมีมูลค่าถึงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12% เนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารปรับตัวสูงขึ้น จากสภาพอากาศทั่วโลกที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณน้อยลงขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังมีสูง ทำให้หลายประเทศขาดความมั่นคงทางอาหาร จำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

ในปี 2554 คาดการณ์ว่าไทยจะสามารถส่งออกสินค้าอาหารเพิ่มถขึ้นถึง 2.5% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 8.1 แสนล้านบาท แต่ยังมีความกังวลเรื่องค่าเงินบาทที่จะกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการ เพราะการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นทุก ๆ 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้การส่งออกอาหารไทยมีมูลค่าลดลงถึง 1.37 หมื่นล้านบาท