เนื้อหาวันที่ : 2011-01-28 09:31:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 957 views

มทร.พระนคร เจ๋งคิดค้นระบบประหยัดเชื้อเพลิงลดค่าน้ำมันกว่าครึ่ง

มทร.พระนคร คิดค้นระบบการจ่ายเชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลกับก๊าซ LPG ประหยัดลดค่าน้ำมันไปกว่าครึ่ง

มทร.พระนคร คิดค้นระบบการจ่ายเชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลกับก๊าซ LPG ประหยัดลดค่าน้ำมันไปกว่าครึ่ง

น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและทุกภาคส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ในเรื่องการเดินทาง การขนส่งสินค้าทางเรือ ทางบก ทางอากาศ การผลิตสินค้า การเกษตรกรรม เป็นต้น มีแนวโน้มการใช้น้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อความต้องการใช้น้ำมันมีมากขึ้น แต่น้ำมันมีจำกัด ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบทุกภาคส่วน รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาน้ำมันจึงเป็นปัญหาที่ไม่อาจละเลยได้เลย

ประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลโดยซื้อจากต่างประเทศปีละกว่า 3 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก เพื่อนำมาใช้สำหรับรถยนต์ดีเซลกว่า 6 ล้านคัน ซึ่งรถดีเซลเหล่านี้เป็นต้นทุนหลักของประเทศในการผลิตด้านการเกษตร, ด้านการขนส่ง มีต้นทุนสูงกว่าประเทศคู่แข่งของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งเงินกองทุนชดเชยน้ำมันดีเซลกำลังจะหมดไป และราคาน้ำมันดิบของโลกกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และการลดต้นทุนของน้ำมันดีเซลโดยใช้ก๊าซ LPG ผสมหรือทดแทนก็ยังไม่มี

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า “เนื่องจากปัญหาน้ำมันทั่วโลกในตอนนี้มีอัตราที่สูงมากขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง จึงได้คิดค้นทำการวิจัยเรื่อง “การเขียนซอฟแวร์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลกับก๊าซ LPG” เพื่อหวังที่จะลดราคาน้ำมันดีเซลให้มีอัตราที่ต่ำลง และช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร, อุตสาหกรรมขนส่ง

ซึ่งจะเพิ่มค่าเชื้อเพลิงถึง 50 % ของต้นทุนทั้งหมดให้ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เพื่อต้องการลดการใช้น้ำมันดีเซลจากการนำเข้าให้ต่ำกว่า 50 % ช่วยประหยัดเงินตราของประเทศกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ภาคขนส่งใช้ก๊าซ LPG อีกด้วย”

ดร.สุรเชษฐ กล่าวอีกว่า “การใช้ก๊าซ LPG ผสมกับน้ำมันดีเซลจะต้องลด CARBON FOOT PRINT ลงกว่าเดิม และจะต้องไม่เพิ่มความร้อนให้กับเครื่องยนต์ และเมื่อใช้ก๊าซหมดถังแล้วยังสามารถกลับมาใช้น้ำมันได้ตามปกติ สำหรับขั้นตอนในการทำ เริ่มต้นทดลองโดยอาศัยก๊าซ CNG ก่อน ซึ่งต้องใช้ก๊าซ Mixer เข้ามาช่วยทำให้ก๊าซ CNG เฉื่อยลง

จากนั้นก็อยู่ในส่วนของการปรับปรุง ECU (Electronic Control Unit) ใหม่ทั้งหมดให้เป็นแบบออโต้เมติก มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของงานวิจัยนี้คือ เปลี่ยนก๊าซ Mixer ที่สามารถทำให้ก๊าซ LPG เฉื่อยลงโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ดีเซล และต้องมี ECU ที่พัฒนาเองนี้เป็นตัวแปรสำคัญในการทดลอง

จากการทดลองงานวิจัยนี้ ผลปรากฏว่า ทำให้รถยนต์มีกำลังม้าและกำลังบิดเพิ่มขึ้นกว่า 50% ช่วยประหยัดน้ำมันดีเซลกว่า 50% ของค่าเชื้อเพลิงเดิม โดยใช้ดีเซลลดลงกว่า 66% เหลือแค่ 33% ความร้อนของเครื่องยนต์ก็คงที่ ควันที่ออกมาจากการใช้ก๊าซ LPG สามารถลดจำนวนคาร์บอนได้เกินครึ่งกว่าจำนวนเดิมที่มีอยู่ และที่สำคัญ เมื่อใช้ก๊าซ LPG หมดถังแล้ว ระบบจะกลับไปใช้น้ำมันดีเซล สามารถขับขี่ไปได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต, การเกษตร, การขนส่งในด้านต่าง ๆ ลดลงกว่า 25% ทำให้ประหยัดเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี และที่สำคัญยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ถึง 60% ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพียงแค่ลงทุนติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์เสริม โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

นับว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยลดต้นทุนหลักของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของไทยเจริญเติบโตพร้อมที่จะแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ด้วยราคาน้ำมันที่ถูกลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งาน สำหรับผู้ที่สนใจผลงานวิจัยเรื่อง ”การเขียนซอฟแวร์ควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงร่วมระหว่างน้ำมันดีเซลกับก๊าซ LPG”