เนื้อหาวันที่ : 2011-01-26 17:39:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3210 views

GEN แตกไลน์ธุรกิจเตรียมผุดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งแรก

GEN สบช่องธุรกิจพลังงานทดแทนบูม บวกได้รัฐหนุนเต็มกำลัง เตรียมเตรียมผุดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 9.9 เมกกะวัตต์เป็น โรงแรก

นายอำนาจ ตันกุริมาน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

GEN สบช่องธุรกิจพลังงานทดแทนบูม บวกได้รัฐหนุนเต็มที่ เตรียมเตรียมผุดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 9.9 เมกกะวัตต์เป็น โรงแรก

GEN สบช่องธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทโรงไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์กำลังบูม แถมรัฐสนับสนุนสุดลิ่ม หนุนอนาคตสร้างรายได้มั่นคง เตรียมผุดโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 9.9 เมกกะวัตต์เป็น โรงแรก หวังปั้นเป็นสตาร์คู่ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างไฮเทค เชื่อระยะยาวหนุนผลประกอบการเติบโตโดดเด่น เหตุคืนทุนเร็ว มาร์จิ้นสูงลิบ แถมยังช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อีกทาง ล่าสุดบอร์ดลงมติเพิ่มทุนรองรับ 657 ลบ.ใช้ซื้อที่ดิน 300 ลบ.ที่เหลือใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า มั่นใจอีก 2 ปีข้างหน้าพร้อมรับรู้รายได้ทันที

นายอำนาจ ตันกุริมาน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEN กล่าวว่า บริษัทฯได้ขยายฐานทางธุรกิจครั้งสำคัญ โดยเตรียมเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) กำลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกกะวัตต์ อย่างเต็มตัว หลังจากพบว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ด้วยการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้คืนให้กับรัฐบาล ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้สนับสนุนอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

สำหรับ การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ได้กำหนดราคาที่ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ บริษัทฯ จึงเห็นลู่ทางใน การเติบโต และสร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากดังกล่าว

"หลังจากที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารไปเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารชุดใหม่ก็มองหาลู่ทางที่จะหาธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกิจ ที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต และให้ผลตอบแทนที่ดี และก็พบว่าธุรกิจโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กมากน่าจะเหมาะสมเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เสถียรแล้ว ประกอบกับรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เราจึงหันมาศึกษาธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง

และพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ แล้ว ยังถือเป็นการช่วยกำจัดขยะให้กับชุมชนไปในเวลาเดียวกัน และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปริมาณขยะก็ทำให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต

ประการสำคัญผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ใช้ขยะมูลฝอยในการผลิตจะได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่ 3.50 บาท ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราที่น่าพอใจ เราจึงตัดสินใจที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขนาด 9.9 เมกกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสม การคัดเลือกพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ "

นายอำนาจกล่าวต่อว่า การขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มพลังงานทดแทนจะทำให้ในอนาคต ผลประกอบการของบริษัทฯ จะเติบโตในทิศทางที่ดี เนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับระยะเวลาในการถึงจุดคุ้มทุนไม่นานนัก

ในขณะที่ธุรกิจผลิตและ จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงยังสามารถขยายตัวได้ดี แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะไม่สูงเท่ากับธุรกิจใหม่ แต่ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่ดี ดังนั้นเชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจทั้ง 2 ประเภทไปพร้อมๆ กันจะทำให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างโดดเด่น และหากโรงไฟฟ้าสามารถก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าในเวลาอีก 2 ปีข้างหน้าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าได้ทันที

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดจำนวนหุ้นจากเดิม 4,147,766,200 หุ้น เหลือจำนวน 414,776,620 หุ้นและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรุ่นที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกิน 939,119,305 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท (ศูนย์บาท) อายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้งเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 39,119,305 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท)

ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ จะมีค่าเท่ากับร้อยละ 45.80 เพื่อซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานที่ประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯจากสถาบันการเงินที่เป็นผู้ให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการจัดซื้อ/ เช่า/ เซ้ง ที่ดินแห่งใหม่ เพื่อตั้งโรงงานที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทแห่งใหม่ และเพื่อรองรับการลงทุนในโรงงานไฟฟ้าพลังทดแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติ ในหลักการ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทในเครือ