เนื้อหาวันที่ : 2011-01-26 09:33:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1952 views

บีโอไอ หนุนธุรกิจไทยขยายลงทุนในอิหร่าน

บีโอไอ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ไทย-อิหร่าน หวังกระตุ้นผู้ประกอบการไทยขยายฐานการลงทุนสู่ประเทศอิหร่าน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บีโอไอ จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ไทย-อิหร่าน หวังกระตุ้นผู้ประกอบการไทยขยายฐานการลงทุนสู่ประเทศอิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รับทุนอิหร่านคณะใหญ่ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สาขาเกษตร พลังงาน และท่องเที่ยว หวังกระตุ้นส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายฐานการลงทุนสู่ประเทศอิหร่าน

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26 -29 มกราคม 2554 นายบี อาลี ชีรี่ ( H.E. Mr. B. Ali Shiri) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ประธานหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะนำคณะนักธุรกิจอิหร่านสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว พลังงาน ขนส่งและไอที เยือนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่โอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศอิหร่าน พร้อมกับร่วมงานสัมมนา “ Joint Forum on Iran Imvestment Opportunities ”

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศไทย พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 นี้ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ฯ

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นประเทศในตะวันออกกลางที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของการรองรับการลงทุนจากไทย และการเข้ามาลงทุนในไทย แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนระหว่างไทยและอิหร่านยังมีไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน

“ เราจะใช้โอกาสนี้ หารือกับผู้แทนและคณะนักลงทุนของอิหร่านที่เยือนไทย เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบการค้าและการลงทุนที่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะทำให้เกิดการขยายการลงทุนระหว่างกันได้ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรมกล่าว

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ ) กล่าวว่า ระหว่างปี 2513-2553 มีโครงการลงทุนจากอิหร่านที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมลงทุน เงินลงทุนรวม 29.5 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

สำหรับ อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพจะเข้าไปลงทุนในอิหร่าน ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปิโตรเคมี เกษตร เครื่องนุ่งห่ม การให้บริการด้านการท่องเที่ยว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ โดยปัจจุบันมีนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในอิหร่านแล้วได้แก่ กลุ่ม บริษัท ปตท.ได้มีการลงทุนสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน กลุ่มเครือซีเมนต์ไทยลงทุนสร้างโรงงานเม็ดพลาสติก และกลุ่มพรานทะเลทำประมงและความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา เป็นต้น