เนื้อหาวันที่ : 2011-01-25 09:45:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2081 views

CEN ปลื้มโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่งฉลุยพร้อมลุยแห่งที่ 3 ต่อ

วุฒิชัย เผยโครงการโรงไฟฟ้าสองแห่งของ เอ็นเนซอล ผ่านฉลุยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ ลั่นพร้อมลุยแห่งที่ 3 ตั้งเป้า 3 ปีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

วุฒิชัย เผยโครงการโรงไฟฟ้าสองแห่งของ เอ็นเนซอล ผ่านฉลุยได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำ ลั่นพร้อมลุยแห่งที่ 3 ตั้งเป้า 3 ปีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค ปลื้ม CEN ผลงานโดดเด่นจนสถาบันการเงินชั้นนำสนับสนุนเงินกู้ให้โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนแห่งที่ 2 ของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค ลั่นพร้อมเดินหน้าลุยโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ตั้งเป้า 3 ปีกำลังการผลิตรวม 20 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน จำนวน 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมที่ 11 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยโรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์

ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้กับโรงงานเซรามิคในเครือปูนซิเมนต์ไทย โดยโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มดำเนินการผลิตในปลายปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ในธุรกิจพลังงานของบริษัทเติบโตเป็น 2 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 กำลังการผลิตที่ 8-10 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมที่ 20 เมกะวัตต์ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะขยายการสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากเซรามิค เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมปั่นด้าย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเซรามิค

นายวุฒิชัยได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการศึกษาพลังงานทางเลือกอื่นนอกเหนือจากก๊าซธรรมชาติ ว่า พลังงานแสงอาทิตย์มีความน่าสนใจที่จะลงทุน และจะทำให้บริษัทมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกที่หลากหลายขึ้น ซึ่งบริษัทได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์มาก่อนหน้านี้จนมั่นใจ โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย ในการร่วมทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Power Plant)

นอกจากนี้ นายวุฒิชัยยังกล่าวต่อไปถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งได้มีการเซ็นบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการพิจารณาจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิต โดย CEN มีแผนที่จะใช้ที่ดินซึ่งมีอยู่ประมาณ 600 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง