เนื้อหาวันที่ : 2011-01-21 16:13:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1443 views

โรคภูมิแพ้และไรฝุ่น

หนังสือเผยแพร่ความรู้ที่รวบรวมบทความน่าสนใจเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และไรฝุ่น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

 

การมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ หนังสือเผยแพร่ความรู้เรื่อง...โรคภูมิแพ้และไรฝุ่น เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจจากนักวิชาการชื่อดังในหัวข้อเช่น  ไรฝุ่นคืออะไร  โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นได้อย่างไร   ไขข้อข้องใจเรื่องไรฝุ่น การปราบไรฝุ่นด้วยวิธีง่าย ๆ ร่วมถึงการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไรฝุ่น ฯลฯ   โดยมีนักวิชาการด้านไรฝุ่นชั้นนำและแพทย์ไม่ว่าจะเป็น รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ  รศ. พญ.อัญชลี   ตั้งตรงจิตร และ ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล   เป็นผู้เขียนบทความ  

โดยบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจในด้านสุขภาพทั่วไป  เพราะนอกจากจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคภูมิแพ้และไรฝุ่นแล้ว  ยังสามารถรับมือกับโรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

จัดทำโดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัด ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี!!!  
ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง จำกัดโดยอีเมล์มาที่   mkt.darling@gmail.com