เนื้อหาวันที่ : 2011-01-21 09:31:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1091 views

อุตฯยานยนต์ฟู ยอดผลิตทำสถิติสูงสุดในรอบ 50 ปี

ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน ธ.ค. 53 ทำสถิติใหม่ทะลุกว่า 9 หมื่นคัน ขณะที่ยอดการผลิตพุ่งแตะ 1.6 ล้านคัน สูงสุดในรอบ 50 ปี

         ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน ธ.ค. 53 ทำสถิติใหม่ทะลุกว่า 9 หมื่นคัน ขณะที่ยอดการผลิตพุ่งแตะ 1.6 ล้านคัน สูงสุดในรอบ 50 ปี

         นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
 
ยอดขาย
          ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 93,122 คัน สูงสุดนับตั้งแต่มีการจำหน่ายรถยนต์ขึ้นในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 18.06 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 29.2 ทั้งนี้ยอดขายที่เติบโตขึ้นมากเป็นผลจากการจัดงานมหกรรมยานยนต์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมียอดจองสูงถึง 35,000 คัน โดยเฉพาะตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กรุ่นใหม่

รวมทั้งอีโคคาร์ได้สร้างผู้ซื้อกลุ่มใหม่ ราคาสินค้าเกษตรยังคงมีราคาสูง การท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น การส่งออกยังคงขยายตัวสูง ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 158,006 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 7.18 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 9.56

          ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 รถยนต์มียอดขาย 800,357 คัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 45.8 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,845,997 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 20.22
 
การผลิต
          จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2553 มีทั้งสิ้น 137,403 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 22.99 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 13.03จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,645,304 คัน สูงสุดในรอบ 50 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 เป็นต้นมา เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 64.63

          รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 50,580 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 50.38
          ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 มีจำนวน 554,387 คัน เท่ากับร้อยละ 33.7 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 76.87

          รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 69 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 20.69 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ 472 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 3.06

          รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 86,754 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 11.22 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,090,445 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 59.08

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 84,535 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 10.54 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,066,759 คัน เท่ากับร้อยละ 64.84 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 59.04 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 392,996 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 52.21
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 558,424 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 58.26
          - รถกระบะ PPV 115,339 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 93.26

          รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 2,219 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 45.32 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ 23,686 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 60.65
 
ผลิตเพื่อส่งออก
          เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 68,218 คัน เท่ากับร้อยละ 49.65 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 16.21 เนื่องจากตลาดส่งออกดีขึ้นในทุกตลาด ส่วนเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 894,690 คัน เท่ากับร้อยละ 54.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 62.06

          รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2553 ผลิตเพื่อการส่งออก 19,485 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 151.74 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 จำนวน 217,596 คัน เท่ากับร้อยละ 39.25 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 99.99

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 48,733 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 4.38 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 677,094 คัน เท่ากับร้อยละ 63.47 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 52.75 โดยแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 133,402 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 21.27
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 469,782 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 58.36
          - รถกระบะ PPV 73,910 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 101.98 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาดส่งออก 
 
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
          เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 69,185 คัน เท่ากับร้อยละ 50.35 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 30.49 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่สูงขึ้น และเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ 750,614 คัน เท่ากับร้อยละ 45.62 ของยอดการผลิตทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 67.8

          รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2553 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 31,095 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 20.08 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ 336,791 คัน เท่ากับร้อยละ 60.75 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.58 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 50.7

          รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,802 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 40.34 และตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 389,665 คัน เท่ากับ ร้อยละ 36.53 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 71.3 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 40.6 ซึ่งแบ่งเป็น

          - รถกระบะบรรทุก 259,594 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 75.18
          - รถกระบะดับเบิลแค็บ 88,642 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 57.73
          - รถกระบะ PPV 41,429 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 79.44

          รถบรรทุก เดือนธันวาคม 2553 ผลิตได้ 2,219 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 45.32 รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ผลิตได้ 23,686 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 60.65
 
รถจักรยานยนต์
          เดือนธันวาคม 2553 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 235,110 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 19.49 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 160,655 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 13.78 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 74,455 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 34.03

          ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,685,338 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 27.43 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 2,024,599 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 23.9 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 660,739 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 39.66
 
การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
          เดือนธันวาคม 2553 ส่งออก 71,025 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 32.51 จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด แต่น้อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 10.79 โดยมีมูลค่าการส่งออก 29,872.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 18.49

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,032.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 29.38
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 12,307.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 16.58
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,266.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 17.2

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนธันวาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 45,479.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 18.38

          เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 895,855 คัน สูงสุดนับตั้งแต่มีการส่งออกรถยนต์เมื่อปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.27 มีมูลค่าการส่งออก 404,659.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 61

          - เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 21,610.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 62.9
          - ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 143,288.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 40.01
          - อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 14,451.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 15.31

          รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 584,009.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 53.89
 
รถจักรยานยนต์
          เดือนธันวาคม 2553 มีจำนวนส่งออก 91,580 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 43.16 แต่น้อยกว่าเดือนพฤศจิกายน 2553 ร้อยละ 2.54 โดยมีมูลค่า 2,611.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 41.33

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,080.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 5.31
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 37.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 13.67

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,728.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2552 ร้อยละ 23.41

          เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 816,427 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 38.75 โดยมีมูลค่า 25,013.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 29.39

          - ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 13,123.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 12.63
          - อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 659.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 57.68

          รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 38,795.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552 ร้อยละ 23.55

          เดือนธันวาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 49,208.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 18.74

          เดือนมกราคม - ธันวาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 622,805.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 51.58
 
          ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2554  เดือนมกราคม - มีนาคม 2554
 
          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 ดังต่อไปนี้

          ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 มีจำนวน 464,968 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 448,074 คัน เพิ่มขึ้น 16,894 คัน หรือร้อยละ 3.77 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 382,841 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 82,127 คัน หรือร้อยละ 21.45

          ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 มีจำนวน 579,520 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 519,351 คัน เพิ่มขึ้น 60,169 คัน หรือร้อยละ 11.59 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมกราคม - มีนาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 481,102 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 98,418 คัน หรือร้อยละ 20.46 ปี พ.ศ.2554 ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42

          นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ. 2554 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ดังนี้
 
รถยนต์
          ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 1,800,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2553 จำนวนประมาณ 155,000 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.42 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 55.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 800,000 คัน เท่ากับร้อยละ 44.44 ของยอดการผลิตทั้งหมด

          - ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 895,000 คัน เป็นจำนวน 105,000 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.73
          - ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 800,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 750,000 คัน เป็นจำนวน 50,000 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67
 
รถจักรยานยนต์
          ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 2,180,000 คัน มากกว่าปี 2553 ซึ่งมีจำนวน 2,000,000 คัน เพิ่มขึ้น 180,000 คัน คิดเป็นร้อยละ 9 แยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 230,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจำนวน 156,000 คัน เพิ่มขึ้น 74,000 คัน หรือร้อยละ 47.44 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,950,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจำนวน 1,844,000 คัน เพิ่มขึ้น 106,000 คัน หรือร้อยละ 5.75