เนื้อหาวันที่ : 2011-01-14 10:58:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 914 views

สิ่งแวดล้อมจีนถูกทำลายอย่างรุนแรงแลกกับตัวเลขส่งออก

กรีนพีซ เผยผลศึกษาตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในจีน พบมลพิษปนเปื้อนรุนแรงในเมืองอุตสาหกรรมสิ่งทอ จี้ภาคอุตฯ เร่งแก้ไขกระบวนการผลิตทั้งหมด

กรีนพีซ เผยผลศึกษาตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในจีน พบมลพิษปนเปื้อนรุนแรงในเมืองอุตสาหกรรมสิ่งทอ จี้ภาคอุตฯ เร่งแก้ไขกระบวนการผลิตทั้งหมด

ผลศึกษาตัวอย่างน้ำและตะกอนดินในประเทศจีนล่าสุดโดยกรีนพีซ พบการปนเปื้อนของมลพิษอย่างกว้างขวางอาทิ โลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงในเมืองซินถังซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานตัดเย็บกางเกงยีนส์ และ เมืองกู่ร้าวที่ผลิตชุดชั้นในสตรีในมณฑลกวางตุ้ง กรีนพีซได้เรียกร้องต่อรัฐบาลท้องถิ่นให้เข้าไปตรวจสอบแหล่งที่มาของมลพิษและใช้มาตรการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้กรีนพีซยังได้เรียกร้องต่อภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของทั้งสองเมืองให้ทบทวนและแก้ไขกระบวนการผลิตทั้งหมดเริ่มด้วยการลดและกำจัดการใช้รวมถึงการปล่อยสารเคมีอันตรายระหว่างกระบวนการผลิต

เมืองซินถังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “เมืองหลวงบลูยีนส์โลก” เพราะกว่าร้อยละ 40 ของกางเกงยีนส์ที่ผลิตที่นี่ถูกส่งเข้าไปขายยังตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป รัสเซีย และ อีกหลายประเทศ แต่ละปีมีการผลิตกางเกงยีนส์ออกมาถึง 260 ล้านตัว คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 60 ของกางเกงยีนส์ทั้งหมดที่ผลิตในประเทศจีน และเท่ากับร้อยละ 40 ของกางเกงยีนส์ที่ขายในสหรัฐฯในแต่ละปี  ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของเมืองกู่ร้าวร้อยละ 80 เป็นอุตสาหกรรมการผลิตกางเกงชั้นในและชุดชั้นในสตรี ทุกปี “เมืองหลวงแห่งความเซ็กซี่” แห่งนี้ผลิตชุดชั้นในสตรีออกมาถึง 200 ล้านตัว ซึ่งเท่ากับว่าจะมีเสื้อชั้นใน 1 ตัวสำหรับผู้หญิงจีนเฉลี่ยทุก 3 คน

“เมืองซินถังและกู่ร้าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของแบบอย่างเศรษฐกิจการส่งออกของจีน แต่เรารู้สึกตกใจกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการลงพื้นที่เมื่อเดือนเมษายนถึงกันยายน” มารายห์ จ้าว นักรณรงค์ด้านสารพิษของกรีนพีซกล่าว “แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถหาต้นตอที่แน่ชัดของแหล่งที่มาของมลพิษได้ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหลักของทั้งสองเมืองมานานแล้ว”

ผลการทดสอบจากห้องทดลองอิสระพบโลหะหนักหลายชนิด เช่น ทองแดง แคดเมียม และ ตะกั่ว ในตัวอย่างน้ำและตะกอน 17 ตัวอย่างจากทั้งหมด 21 ตัวอย่างจากเมืองซินถัง และ กู่ร้าว  ตัวอย่างจำนวนหนึ่งของตะกอนจากเมืองซินถังพบว่ามีปริมาณแคดเมียมเข้มข้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของจีนถึง 128 เท่า “การย้อม การซัก การฟอกสี และ การพิมพ์เป็นตัวอย่างของกระบวนการผลิตสิ่งทอที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนมากที่สุดเพราะต้องใช้น้ำปริมาณมากพอๆกับโลหะหนักและสารเคมีอื่นๆ” จ้าวกล่าว “และเมืองซินถังเองก็เป็นบ้านเกิดของการผลิตกางเกงยีนส์ทั้งหมดรวมทั้งการย้อม การฟอกและการซักล้างอีกด้วย ”

คนงานบางคนเล่าให้กรีนพีซฟังว่า “น้ำถูกปล่อยออกมาจากโรงงานย้อมสีที่ตั้งอยู่ทางต้นน้ำ บางครั้งก็ส่งกลิ่นเหม็นมาก และ ทุกๆครั้งสีของน้ำก็จะแตกต่างกัน” เหริน ซาน (นามแฝง) แรงงานอพยพที่มาทำงานในโรงงานสิ่งทอของเมืองกู่ร้าวกล่าว

“ด้วยชื่อเล่นที่เรียกขานเมืองนี้ว่า โรงงานผลิตของโลก” มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจดจำว่าเมืองซินถังและกู่ร้าวเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิตสิ่งทออย่างรุนแรง ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอเพียงสองแห่งจากทั้งหมด 133  แห่งทั่วประเทศ”  จ้าวกล่าวย้ำ “ความรับผิดชอบต่อมาตรการบำบัดน้ำเสียและการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาไม่เพียงเฉพาะกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมืองซินถัง กู่ร้าวและรัฐบาลเท่านั้น แต่จะต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศ”

“กางเกงยีนส์และชุดชั้นในสตรีเป็นสิ่งที่สื่อถึงวิถีชีวิตอันทันสมัยและความสวยงาม แต่เราก็ต้องคิดด้วยว่าสัญลักษณ์ของแฟชั่นเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ขณะที่หลายคนต้องการกางเกงยีนส์และเสื้อผ้าใหม่ทุกปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมสิ่งทอจะต้องนำเอาวิธีการผลิตที่สะอาดมาใช้ เริ่มจากการเลิกใช้และหยุดปล่อยสารพิษอันตราย ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะต้องบังคับใช้นโยบายจัดการสารพิษอันตรายที่เข้มงวด” จ้าวกล่าว “เราหวังว่าผู้บริโภคจะร่วมมือกับเราเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากรัฐบาลและบริษัทเสื้อผ้าที่พวกเขาโปรดปราน มันคงจะเป็นเรื่องเศร้าหากแฟชั่นอันทันสมัยและเศรษฐกิจที่ได้มาจะต้องแลกกับการสูญเสียแหล่งน้ำสะอาดของจีน”

อ่านรายงานเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)
•IntimatePollution_Toxics_01_towndescriptions.pdf
•IntimatePollution_Toxics_02_testingresults.pdf
•IntimatePollution_Toxics_03_recommendations.pdf

ที่มา : กรีนพีซ