เนื้อหาวันที่ : 2011-01-14 09:40:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2144 views

ซิตีชี้ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 54 ฟื้นตัวช้า

ซิตี้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีกระต่ายจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ แนะนักลงทุนปรับพอร์ตให้เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

          ซิตี้คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีกระต่ายจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากอุปสรรคทางเศรษฐกิจหลายด้าน แต่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนะนักลงทุนปรับพอร์ตให้เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

          มิสเตอร์ฮาเรน ชาห์ ผู้อานวยการและนักกลยุทธ์การลงทุนอาวุโส บริการบริหารความมั่งคั่ง ซิตี้เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมายังคงจะมีผลต่อเนื่องเข้าสู่ปีใหม่ อัตราการเจริญ เติบโตที่ไม่เท่ากันในเศรษฐกิจโลก ภาวะเงินฝืดหรือภาวะเงินเฟ้อ และความกลัวต่อสงครามค่าเงินและสงคราม การค้าจะถูกขัดจังหวะด้วยปัญหาทางการเมือง ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงจะมีความผันผวนจากสภาพคล่องที่ไหลจากประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศเกิดใหม่ ครึ่งปีแรกของ 2554 น่าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ QE2 ปัญหาทางการเมือง ในสหรัฐฯ และความพยายามของประเทศเกิดใหม่ในการจากัดเงินเฟ้อ”

          “ส่วนกลยุทธ์หลัก ซิตี้ยังคงมีมุมมองในแง่ดีต่อภาวะการบริโภคในตลาดเกิดใหม่และต่อกองทุนป้องกันความเสี่ยง เศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ยังคงเติบโตได้ดีโดยเฉพาะกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ซึ่งในปัจจุบันการเติบโตนั้นมาจากการบริโภคภายในประเทศมากกว่าและพึ่งการส่งออกน้อยลง ส่วนกลยุทธ์ระยะสั้น เราเชื่อว่าประเทศจีนยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่น่าสนใจ โดยเลือกลงทุนผ่านตลาดหุ้นฮ่องกง ในปี 2554 ฮ่องกงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ฮ่องกงได้รับผลประโยชน์ ทั้งจากนโยบายทางการเงินผ่อนคลายในโลกตะวันตก และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของประเทศจีน

           นอกจากนั้น ตลาดหุ้นประเทศผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น บราซิลและรัสเซีย น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูง บราซิลเป็น ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร รายใหญ่และเศรษฐกิจเติบโตดี ส่วนรัสเซียนั้นนักลงทุนต่างชาติได้มองข้ามจากปัญหาธรรมาภิบาล แต่ตลาดหุ้นรัสเซียเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่มีราคาถูกที่สุด และระดับราคาน้ามันที่สูง น่าจะส่ง ผลดีต่อตลาดหุ้น

          มิสเตอร์ฮาเรน สรุปว่า ปี 2554 น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และประกอบด้วยปัญหาการคลัง ความผันผวนของค่าเงิน ความไม่แน่นอนทางการเมือง และภาวะเงินเฟ้อ โดยรวมเรามีมุมมองในแง่ดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแต่ยังต้องระวัง เนื่องจากการปรับโครงสร้าง ของภาวะความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นไปด้วยความยากและเต็มไปด้วยความเสี่ยงในสภาวะปัจจุบัน ผลตอบแทนการลงทุนจะต้องเทียบกับความเสี่ยง และนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากความสมดุลและมีการมีวินัยในพอร์ต