เนื้อหาวันที่ : 2011-01-12 11:13:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2931 views

ฟิลิปส์สานต่อ CSR ร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพดีที่กระบี่

ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จัดโครงการ ฟิลิปส์เพื่อสุขภาพดี ติดตามและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้านแหลมกรวด

 

ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จัดโครงการ ฟิลิปส์เพื่อสุขภาพดี ติดตามและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้านแหลมกรวด

บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดโครงการ “ฟิลิปส์เพื่อสุขภาพดี” กิจกรรมการติดตามและตรวจสุขภาพ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านแหลมกรวด และหมู่บ้านควนต่อ จังหวัดกระบี่ โดยฟิลิปส์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม  2553 อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของฟิลิปส์เพื่อพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

คุณประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าว  “การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราไม่อาจละเลย  โครงการ “ฟิลิปส์เพื่อสุขภาพดี” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ/ติดตามสุขภาวะของเด็กนักเรียนและประชาชน จำนวน 1,000 คนในหมู่บ้านแหลมกรวดและหมู่บ้านควนต่อ และเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนและการส่งต่อ ในกรณีที่เห็นสมควร”

โครงการนี้ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฟิลิปส์ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น การเข้ารับการตรวจสุขภาพจะทำให้เราสามารถรู้ว่า เราควรจะดูแลสุขภาพของเราอย่างไร เพราะเมื่อเรามีสุขภาพและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จะทำให้เรามีกำลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน และประเทศชาติได้

นอกจากนี้ ฟิลิปส์ยังมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านแหลมกรวดและโรงเรียนบ้านควนต่อ โรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โครงการ “ฟิลิปส์เพื่อสุขภาพดี” เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่บริษัทได้สนับสนุนการฟื้นฟูหมู่บ้านแหลมกรวดและควนต่อที่ประสบภัยสึนามิ ในระหว่างปี 2548 ถึงปี 2551 ภายใต้โครงการ “ฟิลิปส์เพื่อชีวิตใหม่หลังสึนามิ” ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการในครั้งนั้นประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและเข้มแข็ง