เนื้อหาวันที่ : 2011-01-10 10:28:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2524 views

TTA รุกขยายการลงทุนท่าเรือน้ำลึกในเวียดนามใต้

โท รีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท ขยายการลงทุนเข้าซื้อหุ้นบริษัทท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าแห้งขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้

โท รีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท ขยายการลงทุนเข้าซื้อหุ้นบริษัทท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าแห้งขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้

บมจ. โท รีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ลงทุน 346.38 ล้านบาท เข้าเป็นหุ้นส่วนใน บริษัท Baria Serece ซึ่งเป็นเจ้าของท่าเรือ Phu My (ฝูหมี) ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าแห้งขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ ที่มีขีดความสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ยได้สูงสุดถึง 6 ล้านเมตริกตัน

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เปิดเผยว่า “การตัดสินใจลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจที่เรามีอยู่แล้ว

โดย Baria Serece เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการท่าเรือ Phu My ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีคลังสินค้าและเป็นศูนย์รวมเครือข่ายคลังสินค้า ซึ่งเราได้ทำการศึกษาบริษัท Baria Serece และความเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นการสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการกับ Baconco ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย รวมถึงจำหน่ายเมล็ดพันธ์ใหม่ ๆ และยาปราบศัตรูพืช และเป็นบริษัทแรกในเวียดนามที่ TTA เข้าไปลงทุน”

 “เนื่องจากที่ตั้งของ Baconco อยู่ติดกับท่าเรือ Phu My ดังนั้น เราจึงสามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าของ Baconco มารองรับสินค้าส่วนที่ท่าเรือ Phu My ไม่สามารถจัดเก็บได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในอนาคตของ Baconco ที่ต้องการเพิ่มจำนวนพื้นที่และขนาดความจุคลังสินค้าให้มากขึ้น ทำให้ Baconco กลายเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของท่าเรือ Phu My ได้

ดังนั้น ด้วยพื้นที่คลังสินค้าที่มากขึ้น จะส่งให้ปริมาณสินค้าที่ขนถ่ายลงท่าเรือ Phu My มีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และผลกำไรที่สูงขึ้นให้กับท่าเรือ การลงทุนนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TTA ในการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนี้สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนสูงสุดในทั้งสามกลุ่มธุรกิจของ TTA” ม.ล.จันทรจุฑา กล่าว