เนื้อหาวันที่ : 2010-12-16 12:03:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1409 views

ดีเอชแอลเปิดโรงเรียนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ดีเอชแอล เดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนบุคคลากร ตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการมอบบริการที่เป็นเลิศ


ดีเอชแอล เดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนบุคคลากร ตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการมอบบริการที่เป็นเลิศ


ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดตัวโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าของดีเอชแอล โดยได้เริ่มฝึกอบรมพนักงานจากดีเอชแอล ซัพพลายเชน ก่อนที่จะขยายการฝึกอบรมไปที่พนักงานจากดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส และ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง


โรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมของดีเอชแอลตั้งอยู่บนพื้นที่ 11 ไร่ใน อ.บางใหญ่ เพื่อเป็นการย้ำถึงพันธสัญญาของดีเอชแอลในการมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญของชื่อเสียงและธุรกิจขององค์กร โดยจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกคนให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ


นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโปรแกรมเฟิร์ส ชอยส์ ของดีเอชแอล ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า หลักสูตรในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรพนักงานขับรถและหลักสูตรพนักงานส่วนคลังสินค้าซึ่งทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ


มร.เคร็ก โฮป-จอห์นสโตน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ของดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า “โรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดีเอชแอลในการเป็นองค์กรชั้นนำที่น่าทำงานด้วย (Employer of Choice) ซึ่งเกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างแรงขับดันและความผูกพันกับองค์กร”“หลักสูตรการสอนและการฝึกอบรมที่ดีเอชแอลให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ คือความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย รวมถึงอบรมนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานในทุกหน่วยงานของดีเอชแอลทั่วประเทศ”


หลักสูตรการสอนและการฝึกอบรมจะเริ่มจากการฝึกอบรมพนักงานปัจจุบันของดีเอชแอล ซัพพลาย เชน เพื่อเป็นการทบทวนทักษะเดิม พร้อมทั้งเพิ่มเติมความรู้และทักษะใหม่ในการทำงาน ต่อมาได้ขยายขอบเขตการฝึกอบรมไปยังพนักงานใหม่ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ ในอนาคต โรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมที่บางใหญ่จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ครบวงจรตรงตาม มาตรฐานระดับโลกของดีเอชแอลสำหรับพนักงานจากทั้งสามหน่วยธุรกิจ


มร. วินเซนต์ ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย กล่าวว่า “นับว่าโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของดีเอชแอล เนื่องจาก เราเชื่อว่าพนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย”


“เราตระหนักดีว่าในการที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราได้นั้น พนักงานของเราต้องได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคลากรเองและระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน


ด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้จัดตั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่พนักงานของเราจะสามารถพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้ว อย่างเป็นระบบทั้งยังได้รับทักษะใหม่ รวมถึงสร้างทัศนคติในการทำงานไปพร้อมกันด้วย ท้ายที่สุดเราก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด”นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าการบริการที่เป็นเลิศนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นเราจึงให้บริการลูกค้าอย่างทุ่มเทโดยถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจของเรา นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น เราจึงลงทุนเพื่อพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริการของเราตรงหรืออยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้าของเราเสมอ


“โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมพนักงานในด้านทักษะและความสามารถเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยท้ายที่สุดเราเชื่อว่ากลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศและพอใจที่จะใช้บริการของเราต่อไป”


โรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของดีเอชแอลเริ่มเปิดฝึกอบรมพนักงานในช่วง ไตรมาส 4 ปีนี้ จนถึงปัจจุบัน ได้ฝึกอบรมบุคลากรไปแล้วจำนวนกว่า 1,500 คน โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาประมาณ 3 วัน เริ่มด้วยการให้ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงานต่อจากนั้นจะเป็นการปฏิบัติงานเสมือนจริง หลักสูตรพนักงานขับรถจะเริ่มด้วยความรู้ทั่วไปและสิ่งที่ควรรู้ในการขับรถขนส่งสินค้าในห้องเรียนและห้องจำลองการขับรถเสมือนจริง (Simulator room)


โดยรวมถึงทฤษฎีการขับรถอย่างปลอดภัย การเตรียมตัวด้านสุขภาพก่อนเริ่มงาน การตรวจสอบก่อนออกปฏิบัติงานจริง ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การขับรถขนส่ง ความรู้เกี่ยวกับการขับรถเชิงป้องกันรวมถึงการปฏิบัติตัวในขณะร่างกายอ่อนล้า หลังจากนั้น พนักงานจะมีโอกาสเรียนเกี่ยวการขับรถขนส่งสินค้าชนิดต่างๆ บนถนน


สำหรับหลักสูตรพนักงานส่วนคลังสินค้าจะได้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการคลังสินค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงาน การจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่สัญลักษณ์บนกล่องสินค้า การเบิกสินค้า การโหลดและการจัดส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ในช่วงท้ายของหลักสูตรพนักงานจะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชั้นวางสินค้า


นอกจากนี้ ในอนาคต ดีเอชแอลมีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหลักในการรับผิดชอบต่อสังคมของดีเอชแอล