เนื้อหาวันที่ : 2010-12-13 13:41:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1745 views

ปูนซีเมนต์นครหลวง เล็งสร้างโรงงานในกัมพูชา

ปูนซีเมนต์นครหลวง ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศกัมพูชา


ปูนซีเมนต์นครหลวง ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศกัมพูชา

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ Chip Mong Group Ltd แห่งประเทศกัมพูชา ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา


จากการทำธุรกิจร่วมกันมากว่าครึ่งทศวรรษ ปูนซีเมนต์นครหลวง และ Chip Mong Group มีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในประเทศกัมพูชา


ด้วยสภาพตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การขนส่งกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าภายในประเทศกัมพูชา ปูนซีเมนต์นครหลวง และ Chip Mong Group ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนทางธุรกิจไปอีกก้าวหนึ่ง ด้วยการร่วมทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ขนาด 1 - 1.5 ล้านตันต่อปี ในประเทศกัมพูชา


พิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย โดยมี คุณฟิลิป อาร์โต้ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร และคุณจันทนา สุขุมานนท์ รองประธานคณะผู้บริหาร (ด้านการตลาดและการขาย) เป็นผู้แทนจากปูนซีเมนต์นครหลวง และ Ms. PHEAP HEAK ประธานกรรมการ และ Mr. LEANG KHUN ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนจาก Chip Mong Group


ปูนซีเมนต์นครหลวง และ Chip Mong Group มีความเชื่อมั่นว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศกัมพูชาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ ทั้งสองบริษัท เชื่อว่าการร่วมกันลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในครั้งนี้ จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจร่วมกันในประเทศกัมพูชาต่อไป