เนื้อหาวันที่ : 2010-11-30 17:24:13 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1370 views

สุขเป็นก็เป็นสุข

พ็อคเก็ตบุ๊ค ที่รวบรวมเรื่องราวเคล็ดลับสลัดทุกข์ บำรุงสุข จาก 18 คนดังที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ


พ็อคเก็ตบุ๊ค “สุขเป็นก็เป็นสุข” เรื่องราวเคล็ดลับสลัดทุกข์ บำรุงสุข จาก 18 คนดัง ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อ่านค้นพบความสุขในแบบฉบับของตัวเอง


พ็อคเก็ตบุ๊ค “สุขเป็นก็เป็นสุข” เรื่องราวเคล็ดลับ 18 คนดัง จากหลากหลายวงการ ที่ให้สัมภาษณ์เรื่องราวการเดินทางสู่ความสุข ที่หลายคนหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม ซึ่ง ณ วันนี้พวกเขาแต่ละคนได้ค้นพบวิธี “สุขให้เป็น” ในแนวทางของตัวเอง พร้อมถ่ายทอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และบอกต่อให้ผู้อ่านนำไปปรับใช้กับชีวิตของแต่ละคนได้


อาทิ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (อดีต รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) , คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล (ประธานสภาสตรีแห่งชาติ) , นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ (เลขาธิการประจำประธานองคมนตรี) , กอบชัย จิราธิวัฒน์ (ผู้บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา) , พิศมัย วิไลศักดิ์ , จารุณี สุขสวัสดิ์ และ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ (3 นางเอกในดวงใจของคนไทย) ,


อาจารย์โต ม.ล. จิราธร จิรประวัติ (ศิลปินนักวาดภาพชื่อดัง), วิทูร ศิลาอ่อน (ผู้บริหาร เอส แอนด์ พี) , พญ.นลินี ไพบูลย์ (ผู้บริหาร กิฟฟารีน) , อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (กูรูด้านอาหารชื่อดัง), สมศักดิ์ ชลาชล (เจ้าของร้านทำผมพันล้าน) , ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา (ผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮี), พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล (ผู้บริหาร รมย์รวินท์คลินิก) , สมบัติ เมทะนี , วาชินี ไกรฤกษ์ , ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ และ ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา


พ็อคเก็ตบุ๊ค “สุขเป็นก็เป็นสุข” นิยามความสุขที่แตกต่างหลากหลาย จาก 18 คนดัง อีกมุมหนึ่งที่ชวนให้ค้นหา และค้นพบความสุขในแบบของตัวเอง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่าย ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ