เนื้อหาวันที่ : 2010-11-30 10:35:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2032 views

เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ หนุนการศึกษาไทยด้านอิเล็คทรอนิกส์

เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ มอบชุดอุปกรณ์ NI myDAQ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอิเล็คทรอนิกส์


บริษัทเนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณเจริญ เพชรมุณี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้มอบชุดอุปกรณ์ NI myDAQ จำนวน 5 ชุด เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอิเล็คทรอนิกส์


โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ในการพัฒนา แก่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นผู้รับมอบ