เนื้อหาวันที่ : 2010-11-26 11:14:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1331 views

ก.อุตฯ เปิดคลินิกช่วยโรงงานที่เสียหายจากน้ำท่วม

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดคลินิกอุตสาหกรรมลพบุรีช่วยโรงงานเกษตรแปรรูปเครื่องจักรเสียหายมูลค่ารวมกว่า 28 ล้านบาท


กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดคลินิกอุตสาหกรรมลพบุรีช่วยโรงงานเกษตรแปรรูปเครื่องจักรเสียหายมูลค่ารวมกว่า 28 ล้านบาท


“ดร.วิฑูรย์”  เปิดคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่จ.ลพบุรี  นำเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการเงิน ซ่อมเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์   แก่ประชาชน-ผู้ประกอบการ    เผยมีสถานประกอบการ เครื่องจักรถูกน้ำท่วมรวม 105 แห่ง  มูลค่าความเสียหาย 28 ล้านบาท   


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า  ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้  คณะผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัด พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เปิด “คลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่” เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงิน และซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รถจักรยานยนต์  


โดยในพื้นที่ดังกล่าวมีหมู่บ้านที่ประสบภัยรวม 5 หมู่บ้าน  620 ครัวเรือน   ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  1,968 คน  และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ  5,800 ไร่  รวมทั้งมีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาส้มฝักประกอบจิต และกลุ่มทอผ้า ตำบลบ้านกล้วย  ที่ได้รับผลกระทบ โดยกี่ทอผ้า        10 หลัง และจักรเย็บผ้า 10 หลัง  ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม


 “ในการลงพื้นที่ครั้งนี้  ได้มอบประตู 100 บาน ถุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 100 ชุด  และถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อน 400 ชุด   จากการรายงานของอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีพบว่าทั้งจังหวัดมีโรงงานที่น้ำท่วมเครื่องจักรทั้งโรงงานขนาดใหญ่ SMEs OTOP รวม 105 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป คิดเป็นมูลค่า ความเสียหาย 27,764,500 บาท” ดร.วิฑูรย์ กล่าว              


ทั้งนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งประเมินความเสียหายเพื่อสรุปวงเงินที่จะเข้าไปช่วยเหลือที่ชัดเจนอีกครั้ง  โดยเบื้องต้นมีสถาบันการเงินหลายแห่งที่เข้ามาร่วมสนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อ  อาทิ  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


และนอกจากการบริการด้านการเงินแล้ว      ยังจัดเจ้าหน้าที่จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ และสถาบันไทยเยอรมัน  กระจายตามหมู่บ้านโดยรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รถจักรยานยนต์    เครื่องจักร  กับประชาชนในหมู่บ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่


โดยคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่จะอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึง  ซึ่งครั้งแรกจัดไปแล้วที่ จังหวัดสงขลา  และครั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา  โดยในครั้งต่อไปกำหนดจัดที่ สระบุรี และนครสวรรค์