เนื้อหาวันที่ : 2010-11-25 09:27:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1089 views

บีโอไอ เปิดไฟเขียวหนุนลงทุนอีก 10 โครงการ

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท 3 โครงการใหญ่ผลิตเอทานอล พลังงานไฟฟ้า และยางรถยนต์

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


บอร์ดบีโอไอ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาท 3 โครงการใหญ่ผลิตเอทานอล พลังงานไฟฟ้า และยางรถยนต์


บอร์ดบีโอไอ อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ รวมมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมพลังงานยังแรง รายใหญ่ลงทุน 6,500 ล้านบาท ผลิตเอทานอล ด้านผู้ประกอบการใหญ่จากจีน ลงทุนผลิตยางเรเดียล ที่จังหวัดราชบุรี
       
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 25,066.8 ล้านบาท ประกอบด้วย
         
1. บริษัท เฟอร์นิช บอร์ด จำกัด ผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง กำลังการผลิต 330,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,618 ล้านบาทตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
         
2.บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด (PARTICLE BOARD) กำลังการผลิต 240,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
         
3.บริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน จำกัด ผลิต เอทานอล 99.5% มีกำลังผลิตปีละประมาณ 140,000,000 ลิตร เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท โดยโครงการมีแผนจะใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตปีละประมาณ 345,000 ตัน ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
         
4. Mr. Jiang MinSheng ได้รับส่งเสริมการลงทุน ผลิตยางเรเดียล(Radial Tyre) กำลังการผลิต 1,050,000 เส้น/ปี และ ยางผสม (Compounded Rubber) กำลังผลิต 50,000 ตัน/ปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,611.8 ล้านบาท โดยกิจการดังกล่าวเป็นการเข้ามาลงทุนของผู้ผลิตยางล้อรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี
         
5.MR. SILVANO FINI ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิต รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ขนาดตั้งแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป กำลังผลิตปีละประมาณ 17,000 คัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 879 ล้านบาท ตั้งยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
         
6.บริษัท ซีเค รีเจน ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุน ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูถ่านกัมมันต์เพื่อใช้งานใหม่ กำลังการผลิต 2,345 ตัน/ปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 32.9 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี (เขต 2)
         
7.นายศุภชล นิธิวาสิน ได้รับส่งสริมการลงทุน ผลิตผลิตภัณฑ์ น้ำยางสังเคราะห์ (SYNTHETIC LATEX) เพื่อผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ กำลังผลิตปีละประมาณ 6,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,515.9 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จังหวัดระยอง
         
8.บริษัท กาฬสินธุ์ ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้รับส่งเสริมผลิต ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 36.39 เมกะวัตต์ และ ไอน้ำ 170 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เชื้อเพลิงจากชานอ้อยจำนวน 628,000 ตัน/ปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,759.2 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
         
9.บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด ได้รับส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เงินลงทุนทั้งสิ้น 900 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี
         
10. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิตไฟฟ้า 117 เมกะวัตถ์ และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง และจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท