เนื้อหาวันที่ : 2010-11-25 09:07:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1342 views

ปตท.สผ. มั่นใจเดินหน้ามอนทาราต่อได้

ปตท.สผ. คุยโวรัฐบาลออสเตรเลียพอใจแผนปรับปรุงแก้ไขแหล่งมอนทารา ยันทำงานร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจสามารถเดินหน้าสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตเลียมในออสเตรเลียต่อไปได้ปตท.สผ. คุยโวรัฐบาลออสเตรเลียพอใจแผนปรับปรุงแก้ไขแหล่งมอนทารา ยันทำงานร่วมกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจสามารถเดินหน้าสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตเลียมในออสเตรเลียต่อไปได้


จากการที่กระทรวงทรัพยากรและพลังงาน (Ministry of Resources and Energy) ของประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์มอนทารา (Montara Commission of Inquiry’s Final Report and Findings) ซึ่งอ้างถึงความสามารถในการเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ พีทีทีอีพี เอเอ ในประเทศออสเตรเลียนั้น


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย หรือ พีทีทีอีพี เอเอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นผู้ดำเนินการของแหล่งมอนทารา ได้เสนอแผนการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการทำงานของ พีทีทีอีพี เอเอ (Action Plan) ให้แก่รัฐบาลออสเตรเลีย หลังจากสิ้นสุดการสอบสวนและได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงแก้ไขนี้มาอย่างต่อเนื่อง


โดยได้นำเสนอผลความคืบหน้าต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะๆ มาโดยตลอด ซึ่งแผนการปรับปรุงแก้ไขนี้ได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าคณะสอบสวน (Commissioner) ว่าเป็นแผนที่มีความสมบูรณ์และน่าชื่นชม และครอบคลุมจุดอ่อนของการปฏิบัติงานของ พีทีทีอีพี เอเอ ที่คณะกรรมการสอบสวนได้ระบุไว้อย่างครบถ้วน และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและพลังงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมา เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไข โดยจะรายงานผลการประเมินนี้ต่อรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาความสามารถในการเป็นผู้ดำเนินการของ พีทีทีอีพี เอเอ ต่อไป


แผนการปรับปรุงแก้ไขซึ่ง พีทีทีอีพี เอเอ ได้ดำเนินการอยู่นั้น ครอบคลุมเรื่องการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการบริหารจัดการด้านการขุดเจาะ ระบบการบริหารจัดการความรู้ความสามารถของบุคลากร และการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่ ปตท.สผ. ที่กรุงเทพฯ และพีทีทีอีพี เอเอ ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ เพื่อให้พีทีทีอีพี เอเอ มีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม


ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขนี้มีความคืบหน้าและประสบความสำเร็จไปมากพอสมควร เช่น การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของหลุมเจาะที่เหลือทั้งหมดในแหล่งมอนทาราได้เสร็จสิ้นลงแล้วและได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียแล้ว การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานขุดเจาะของพีทีทีอีพี เอเอ ก็ได้ดำเนินงานไปเกือบเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น
 
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “ปตท.สผ. มั่นใจว่า พีทีทีอีพี เอเอ สามารถพัฒนาแหล่งมอนทาราต่อเนื่องได้ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการทำงานมาโดยตลอดเกือบ 12 เดือนแล้ว และได้นำเสนอผลความคืบหน้าต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะๆ


ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงแก้ไขนี้ จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียได้ว่าพีทีทีอีพี เอเอ เป็นผู้ดำเนินการที่สามารถปฏิบัติงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้ตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถที่จะดำเนินงานในประเทศออสเตรเลียต่อไป ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีระดับสากลในประเทศออสเตรเลียและมองออสเตรเลียเป็นฐานการลงทุนในระยะยาว”


คุณอนนต์กล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะกรรมการสอบสวนชมเชยว่าในระหว่างเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในปี 2552 พีทีทีอีพี เอเอ ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งในการควบคุมสถานการณ์นี้ บริษัทได้ทำการอพยพพนักงานจำนวน 69 คน ออกจากแท่นเจาะอย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต


รวมทั้งประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมควบคุมความดัน (relief well) เพื่อสกัดกั้นการรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทำให้ผลกระทบอยู่ในวงจำกัดดังผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่า คราบน้ำมันไม่ได้เข้าสู่ชายฝั่งทั้งของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซียและไม่พบการปนเปื้อนของคราบน้ำมันตลอดชายฝั่งออสเตรเลีย รวมถึงได้ศึกษาและเฝ้าสังเกตการณ์ด้านความหลากหลายและจำนวนสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในระหว่างและหลังเกิดเหตุการณ์มอนทารา”


พีทีทีอีพี เอเอ ได้ร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียและให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดการศึกษาวิจัยและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว