เนื้อหาวันที่ : 2010-11-24 10:17:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3595 views

ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนแหล่ง Oil Sans ในแคนาดา

ปตท.สผ. ลุยขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มงบกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐเข้าร่วมทุนในแหล่ง Oil Sans ในแคนาดาในอัตรา 40%


ปตท.สผ. ลุยขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มงบกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐเข้าร่วมทุนในแหล่ง Oil Sans ในแคนาดาในอัตรา 40%


นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr. Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 บริษัท PTTEP Netherland Holding Limited หรือ PTTEP NL (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามใน Partnership Unit Sale Agreement กับบริษัท Statoil Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp.


ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Statoil ASA (Statoil) เพื่อร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 40 ในแหล่ง Oil Sands Kai Kos Dehseh (KKD) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา


สำหรับการ ร่วมลงทุนดังกล่าว ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership (SCP) โดยคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2,280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อสัญญามีผลสมบูรณ์ บริษัท Statoil จะมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และยังคงเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) ในแหล่ง Oil Sands KKD


แหล่ง Oil Sands KKD เป็นหนึ่งในแหล่ง Oil Sands ที่สำคัญของประเทศแคนาดาโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 257,200 เอเคอร์ และมีปริมาณ Bitumen ที่คาดว่าจะผลิตได้ (Recoverable Bitumen Resources[1]) ประมาณ 4.3 พันล้านบาร์เรล (ประมาณการโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียง)


แหล่ง KKD นี้ มีแผนการพัฒนาแหล่งใต้ดิน (IN-SITU) โดยใช้ไอน้ำแบบ Steam Assisted Gravity Drainage (SAGD) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ โดยจะมีอายุการผลิตของโครงการที่ยาวนานกว่า 40 ปี


แหล่ง KKD ตั้งอยู่ ในเมือง Athabasca รัฐ Alberta ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา และยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจที่ล้อมรอบไปด้วย 11 โครงการเชิงพาณิชย์แบบ SAGD แหล่ง KKD ประกอบด้วย 5 พื้นที่หลักอันได้แก่ เลสเมอร์ (Leismer), คอร์นเนอร์ (Corner), ธอร์นเบอรี่ (Thornbury), แฮงกิ้งสโตน (Hangingstone) และ เซ้าท์ เลสเมอร์ (South Leismer)


โครงการเลสเมอร์จะมีกำลังการผลิตเริ่มต้นช่วงแรกที่ 10,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงต้นปี 2554 และด้วยศักยภาพของปริมาณ Bitumen ที่มีอยู่ภายใน 5 โครงการ จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโดยรวมได้มากกว่า 300,000 บาร์เรลต่อวัน


ผลิตภัณฑ์น้ำมันจากแหล่ง KKD จะถูกส่งไปจำหน่ายที่โรงกลั่นน้ำมันต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ โดยทางท่อส่งน้ำมันที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยในระยะยาวนั้นย่านภูมิภาค USA Gulf Coast จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับน้ำมันชนิดหนัก และอาจรวมถึงแคนาดาทางฝั่งตะวันตกซึ่งน้ำมันดิบชนิดหนักสามารถส่งผ่านไปยังตลาดในเอเชียได้ต่อไป


การเข้าซื้อแหล่ง Oil Sands KKD เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ.ที่จะเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยใช้แคนาดาเป็นฐานในการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นโอกาสที่ได้ร่วมธุรกิจกับ Statoil ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน Heavy Oil และการสำรวจและผลิตน้ำมันในทะเลลึก


ปตท.สผ. คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นลงภายในไตรมาสแรกของปี 2554 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับที่ตกลงกันไว้และได้รับอนุญาตตามกฎของประเทศแคนาดา