เนื้อหาวันที่ : 2010-11-22 10:20:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2207 views

CEN ไฟเขียว เอื้อวิทยา ขายไอพีโอ

ผู้ถือหุ้น CEN อนุมัติ บมจ.เอื้อวิทยา ขายไอพีโอ เพิ่มทุน 99.469 ล้านหุ้น ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN)


ผู้ถือหุ้น CEN อนุมัติ บมจ.เอื้อวิทยา ขายไอพีโอ เพิ่มทุน 99.469 ล้านหุ้น ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง


ผู้ถือหุ้น CEN อนุมัติ บมจ.เอื้อวิทยา ขายไอพีโอและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมีเป้าหมายนำเงินต่อยอดธุรกิจเพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง "วุฒิชัย ลีนะบรรจง"ระบุ UWC มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี วางแผนเบื้องต้นจะระดมทุนและเข้าซื้อขายได้ช่วงต้นปี 2554 เหตุเป็นเวลาที่เหมาะสมและสภาพตลาดทุนเอื้ออำนวย


นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (CEN) เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้อนุมัติแผนการนำ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC)


ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250.504 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 99.496 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 28.44% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด โดยแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CGS เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


นอกจากนี้ได้พิจารณาจัดสรรหุ้น UWC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 28.3 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 28.44% ของหุ้นที่เสนอขาย หรือคิดเป็น 8.09% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO


และเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปและสถาบัน จำนวน 71.196 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 71.56% ของหุ้นที่เสนอขายหรือคิดเป็น 20.34% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจากการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CEN ใน UWC ลดลงจาก 90.98% เหลือ 65.12% คิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) 28.43%


เขากล่าวต่อว่าถึงแม้สัดส่วนการถือหุ้นของ UWC จะลดลง แต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ CEN ในด้านของการรับรู้รายได้ เนื่องจากเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานของ UWC เพราะส่งเสริมให้ UWC มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและขยายตัวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายจะสะท้อนมาที่ผลประกอบการให้มีฐานที่ใหญ่ขึ้น มีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดก็ส่งผลบวกต่อผู้ถือหุ้นอย่าง CEN ในที่สุด 


“ขณะนี้ UWC มีความพร้อมแล้วที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะนำไปใช้ในการขยายงานและต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้มีฐานรายได้มั่นคงแข็งแรง และมีอัตราการขยายตัวที่ดีในอนาคต ในส่วนของการกำหนดระยะเวลาที่จะระดมทุนและเข้าซื้อขายนั้น เบื้องต้นกำหนดไว้ว่าน่าเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงครึ่งแรกของปี 2554 ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นเอื้ออำนวย”


บมจ.เอื้อวิทยา ดำเนินธุรกิจรับผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย งานโครงเหล็กทั่วไป และให้บริการ ชุบสังกะสีแก่ลูกค้า


ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog คิดเป็นมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และยังคงทยอยประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ งานท่อเหล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่มีอัตรากำไรค่อนต้นในระดับที่ดีมาก ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี