เนื้อหาวันที่ : 2010-11-18 10:08:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3449 views

พลังงานยันน้ำท่วมไม่กระทบพืชพลังงาน

กระทรวงพลังงานเดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตั้งเป้าการใช้แก๊สโซฮอล์ 2 ล้านลิตรต่อวัน ไบโอดีเซล 2.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ หวังลดการนำเข้าน้ำมัน

                           
.

กระทรวงพลังงานเดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตั้งเป้าการใช้แก๊สโซฮอล์ 2 ล้านลิตรต่อวัน ไบโอดีเซลให้ได้ 2.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ หวังลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

.

นายณอคุณ สิทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อพืชพลังงาน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันบ้างเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปาล์มเป็นไม้ยืนต้นจึงไม่ค่อยได้รับความเสียหายจาก             

.

ขณะที่อ้อย มันสำปะหลังและขาวโพดเป็นพืชไร่อยู่บนพื้นที่ดอน จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบเหมือนข้าวที่เป็นพื้นที่ที่นา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำ ทั้งนี้ยืนยันว่าจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน ทั้งในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เนื่องจากยังมีผลผลิตจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาทดแทนได้ 

.

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งไบโอดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยตั้งเป้าว่าในปีนี้จะต้องมีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ได้ประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน ไบโอดีเซล 2.9 ล้านลิตรต่อวัน            

.

ถึงแม้ว่าในขณะนี้การใช้พลังงานทดแทนยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจากเดิมมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นเกิน 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่ในปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ประกอบกับมีพลังงานทดแทนประเภทอื่นด้วย เช่น การใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (เอ็นจีวี) เป็นทางเลือกให้ประชาชนมากขึ้น ทำให้การใช้พลังงานทดแทนของไทยในปีนี้ยังไม่สูงมากนัก

.

นายณอคุณ กล่าวด้วยว่า สำหรับในปี 2554 จะทำให้การใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นไปตามเป้าที่ระดับ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากการที่กระทรวงพลังงานจะส่งเสริมให้มีน้ำมันไบโอดีเซลเพียงเกรดเดียว คือ ไบโอดีเซล บี 5

.

“กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศที่คิดเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย”

.

สำหรับข้อมูลสถานการณ์ปาล์มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ พื้นที่ผลิตปาล์มที่ได้ผลในปี 2553 อยู่ที่ 3.6 ล้านไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4.2 ล้านไร่ และในปี 2554 จะเพิ่มเป็น 3.8 ล้านไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4.5 ล้านไร่   

.

โดยส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกเพิ่มจะอยู่ในภาคใต้เป็นหลัก ขณะที่ผลผลิตปาล์มสดในปี 2553 อยู่ที่ 10 ล้านตัน และน้ำมันปาล์มดิบ ที่ 1.7 ล้านตัน ในปี 2554 ผลผลิตปาล์มสดจะเพิ่มเป็น 10.86 ล้านตัน และน้ำมันปาล์มดิบจะเพิ่มเป็น 1.85 ล้านตัน

.

ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานประกาศใช้ดีเซลบี 5 เกรดเดียว จะทำให้ความต้องการใช้บี 100 เพิ่มเป็น 2.5 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันมีความต้องการใช้อยู่ประมาณ 1.6 ล้านลิตรต่อวัน