เนื้อหาวันที่ : 2010-11-16 09:40:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1258 views

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. 2553

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. 2553 ยังขยายตัวอยู่ที่ระดับ 201.45 มีอัตราขขยายตัวอยู่ที่ 8.13%

.

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2553 นี้ยังคงมีการขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 200 อยู่ที่ระดับ 201.45 นับเป็นเดือนที่ 2 ตั้งแต่ปี 2543 จากที่เคยสูงสุดที่ระดับ 212.45 ในเดือนมีนาคม 2553 โดยดัชนีผลผลิคเดือนกันยายนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย

.

เนื่องจากฐานตัวเลขที่สูงของปีก่อน สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การผลิตขยายตัวชะลอลงเนื่องจากฐานตัวเลขที่สูงของปีก่อน โดยอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอาการดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 41.88 จากการส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป และออสเตรเลียที่มีการส่งออกมากขึ้น และการปรับลดภาษีสรรพสามิต

.

สำหรับการผลิค Hard Disk Drive ในเดือนกันยายนมีดัชนีผลผลิตกลับมาขยายตัวร้อยละ 6.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามความต้องการของกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ในตลาดจีน อาเซีนน และสหภาพยุโรป อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 21.10 ชะลอลงจากที่มีการขยายตัวในระดบสูงต่อเนื่องติดต่อกันนับตั้งแต่ต้นปี

.

โดยยังคงมคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ และภายในประเทศโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์เชิงพาณิชย์ สำหรับดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ดหดตัวลงร้อยละ 7.60 เป็นการหดตัวเดือนแรกนับจากเดือนกันยายน 2552 เนื่องจากการก่อสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอลงในช่วงฤดูฝน อีกทั้งสถานการณ์ของตลาดโลกที่ซบเซา

.

.

การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเดือนกันยายน 2553 ดัชนีผลผลิตยังคงขยายตัวดีที่ร้อยละ 17.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกขยายตัวได้ดีในทุกตลาดหลัก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ตามฤดูกาลที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว

.

ในส่วนอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ผ้าผืน และเส้นด้ายดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.89 ซึ่งเป็นการขยายตัว จากการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป อาเซียน และญี่ปุ่น

.

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยตามทิศทางการผลิต เนื่องจากฐานตัวเลขที่สูงของปีก่อน โดยดัชนีการส่งสินค้ามีการขยายตัวร้อยละ 8.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.34 สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อยละ 64.36 ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการผลิตที่สูงขึ้น

.

สำหรับการใช้แรงงานในการผลิตขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนสิงหาคม โดยดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวร้อยละ 8.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

.

.
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม