เนื้อหาวันที่ : 2010-11-10 16:36:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2499 views

"ปูนทีพีไอ" ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทีพีไอ โพลีน มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรี ในคอนเสิร์ตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

.

ทีพีไอ โพลีน มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรี ในคอนเสิร์ตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

.

นายจักราวุธ นิตยสุทธิ ที่ปรึกษาบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.สระบุรี โดยได้เกียรติจาก นายถาวร พรหมมีชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ส.ส.จังหวัดสระบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ เวทีคอนเสิร์ตรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม