เนื้อหาวันที่ : 2010-11-08 16:47:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1432 views

บีโอไอนัด 47 บริษัทญี่ปุ่นเจรจาจับคู่ธุรกิจไทย

นักลงทุนญี่ปุ่น 47 บริษัท ตบเท้าเข้าร่วมงาน เมทัลเล็กซ์ 2010 บีโอไอปลื้มเตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

.

นักลงทุนญี่ปุ่น 47 บริษัท ตบเท้าเข้าร่วมงาน เมทัลเล็กซ์ 2010 บีโอไอปลื้มเตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ

.

บีโอไอโตเกียวผนีกบีโอไอโอซากา พานักลงทุนญี่ปุ่น 47 บริษัท เยือนไทยพร้อมร่วมงานเมทัลเล็กซ์ 2010 ด้านหน่วย BUILD เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร ยาง พลาสติก เปิดทางสร้างพันธมิตรให้นักลงทุนไทย 

.

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ประจำกรุงโตเกียวและนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จะนำคณะนักลงทุนญี่ปุ่น 63 ราย จาก 47 บริษัท                    

.

ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ยาง พลาสติก และกลุ่มพลังงาน มาร่วมงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการนานาชาติ เมทัลเล็กซ์ 2010 ( METALEX 2010 ) ที่ไบเทค บางนา 

.

โดยโอกาสนี้ บีโอไอได้มอบให้ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ( BUILD ) จัดให้มีกิจกรรมพบปะ เจรจาจับคู่ธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่น และผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการค้า และธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต 

.

“การเดินทางมาไทยของนักธุรกิจญี่ปุ่นครั้งนี้ นับเป็นคณะใหญ่ และมีความสำคัญกับไทยมาก โดยเป็นการยืนยันถึงความสนใจ และความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทยที่มีอย่างต่อเนื่องวัดจากตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนโครงการ 284 โครงการ มูลค่า 71,342 ล้านบาท

.

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันที่มี 201 โครงการ มูลค่า 52,307 ล้านบาท คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างนักลงทุนไทยและนักลงทุนญี่ปุ่นเพิ่มได้อีกมาก ”