เนื้อหาวันที่ : 2010-11-08 11:40:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1258 views

ยอดส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าพุ่ง 9 เดือนเฉียด 4 หมื่นล้านเหรียญฯ

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่วง 9 เดือนแรกของปี พุ่งแตะ 31% เฉียด 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คาดยอดส่งออกทั้งปี 53 ทะลุกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

.

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่วง 9 เดือนแรกของปี พุ่งแตะ 31% เฉียด 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คาดยอดส่งออกทั้งปี 53 ทะลุกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

.

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 9 เดือนของปี 2553 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 39,590 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 14,928 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 24,662 ล้านเหรียญสหรัฐ

.

มูลค่าส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วง 9 เดือนของปี 2553 ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 39,590 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า 14,928 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการเร่งตัวขึ้นจากตลาดส่งออกหลัก ได้แก่

.

ตลาดอาเซียน มีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 32 และเป็นตลาดที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มีมูลค่าการส่งออก 24,662 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ตลาดจีน มีสัดส่วนการส่งออก 20 % ของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รวม

.

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศ เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดและมีตลาดหลักอยู่ที่ตลาดสหภาพยุโรป มีสัดส่วน 24% ของการส่งออกเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ถึงแม้ค่าเงินบาทต่อยูโรค่อนข้างแข็งค่าก็ตาม แต่เน้นการส่งออกในปริมาณที่ค่อนข้างสูง

.

ส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งออกค่อนข้างสูง ได้แก่ ส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก HDD โดยตลาดหลัก 9 เดือนแรกของปี 2553 ได้แก่ ตลาดจีนมีสัดส่วนการส่งออก 28 %ของการส่งออกสินค้าดังกล่าว ขณะที่ตลาดสหรัฐอเมริกาที่แต่เดิมเป็นตลาดหลักสำหรับผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนไม่สูงมากนักเพียง 18% เท่านั้น

.

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2553 มีมูลค่าส่งออกสูงมากเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือ มีมูลค่าการส่งออก 5,013 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจากมูลค่าการส่งออกส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และวงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่มีมูลค่าส่งออกสูงมากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  

.

เป็นผลจากการเร่งการผลิตและส่งออกจำหน่ายในช่วงปลายปี 2553 และมีแรงสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไอที หรือคอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากฐานตัวเลขมูลค่าส่งออกที่ต่ำในปีก่อน อัตราการขยายตัว จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น

.

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง

การผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ขยายตัวจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท HDD, IC และ Semiconductor ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อปลายปี 2552             

.

โดยใน 9 เดือนแรกนี้ มีอัตราการขยายตัวแล้วถึง 23% 37% และ 46% ตามลำดับ ทั้งนี้ การผลิตจากคำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีผลให้การผลิตสินค้ากลุ่มนี้เร่งตัวได้สูงขึ้นมาก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ   

.

ทั้งนี้ จากการผลิตในปีก่อนที่ค่อนข้างน้อยทำให้อัตราขยายตัวในช่วง 9 เดือนแรก เร่งตัวสูงขึ้นมากจากการผลิตเพื่อทดแทนสินค้าคงคลังในช่วงต้นปี ประกอบกับแรงสนับสนุนจากตลาดส่งออกหลักสหภาพยุโรป และตลาดใหม่ๆ เช่น ออสเตรเลีย และอินเดีย ที่ได้รับอานิสงค์จากการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้การผลิตโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

.

นอกจากนี้ ภาวะการผลิต HDD ในช่วงเดีอนกันยายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในอัตราชะลอลง ซึ่งมีลักษณะการขยายตัวชะลอลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

.

คาดปี 2553 ส่งออกโต 22-25%

เนื่องจากในไตรมาสแรกของปี 2553 เร่งตัวขึ้นในอัตราที่สูงมาก ทำให้การส่งออกทั้งปี คาดว่าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 22-25% หรือประมาณ 52-53 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากตลาดส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวและปรับตัวสูงขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีก่อน