เนื้อหาวันที่ : 2010-11-02 16:45:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2402 views

ซีเกทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โคราช

ซีเกทร่วมส่งธารน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัย นำพนักงานอาสาสมัครร่วมแจกจ่ายสิ่งของและถุงยังชีพแก่ประชาชนและพนักงานที่ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมา

.

ซีเกทร่วมส่งธารน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัย นำพนักงานอาสาสมัครร่วมแจกจ่ายสิ่งของและถุงยังชีพแก่ประชาชนและพนักงานที่ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมา

.

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานซีเกทที่เป็นอาสาสมัคร ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของและถุงยังชีพแก่ประชาชน รวมทั้งพนักงานซีเกท โคราช ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้