เนื้อหาวันที่ : 2010-10-15 11:43:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 966 views

ปลูกรักปลูกต้นไม้ กับอมตะ บิกริม เพาเวอร์

อมตะบีกริมผนึกชุมชนรอบนิคมฯ อมตะ ร่วมปลูกป่าสร้างโลกสีเขียว พร้อมปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม

.

อมตะบีกริมผนึกชุมชนรอบนิคมฯ อมตะ ร่วมปลูกป่าสร้างโลกสีเขียว พร้อมปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม

.

อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่ออุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีกลุ่มบีกริม เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ซึ่งบีกริมได้ดำเนินธุรกิจในไทยมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2421เรื่องราวของบี.กริมกับสังคมไทยเป็นสิ่งที่เล่าขานกันมาหลายยุคหลายสมัย อาจกล่าวได้ว่า ความรุ่งเรืองของบี.กริม

.

ทุกวันนี้เป็นผลผลิตของวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำอย่างตระกูลลิงค์ประกอบกับบทบาทอันมั่นคงของบริษัทที่มีส่วนในการช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆด้าน บี.กริมสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้บุกเบิกและหุ้นส่วนทางธุรกิจ แต่ที่สำคัญไม่แพ้กัน บริษัทไม่เคยละเลยที่จะเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมไทยอีกด้วย 

.

ปัจจุบันนี้ กลุ่ม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมโคเจนเนอร์เรชั่น (Cogeneration) ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ปัจจุบันความสัมพันธ์ของบริษัทกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆต่อไปนี้ การศึกษากับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย, วัฒนธรรมกับศาสนา และกีฬา

.

โดยได้ริเริ่มดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งทั้งสิ้น                               

.

นอกจากนั้นบริษัทยังดำเนินธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอย่างเคร่งครัดและมีความจริงใจในการที่จะเป็นมิตรกับชุมชนอย่างแท้จริง บริษัทจึงเน้นนโยบายที่จะต้องช่วยเหลือและเข้าถึงสังคมให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อที่จะตอบแทนชุมชน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

.

จากแนวคิดในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขในข้างต้น ทำให้ อมตะ บีกริม ได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกรักปลูกต้นไม้ กับอมตะ บิกริม เพาเวอร์”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษาในชุมชนโดยประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา,โรงเรียนวัดศรีประชาราม,โรงเรียนบ้านห้วยตากได้,วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

.

และพนักงานทั้งจากอมตะ บี.กริม เพาเวอร์และบริษัทอื่นๆในเครือบี.กริม ทั้งสิ้นกว่า 400 คน กิจกรรมเริ่มจากพิธีเปิด โดยคุณ ดอน ทยาทาน ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ กล่าวต้อนรับ และมาดาม อัสซุนต้า ลิงค์ ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างโลกสีเขียวให้ชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

.

ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแข็งขันปลูกต้นไม้ในบริเวณบนเขาที่จัดเตรียมพื้นที่ไว้ ท้ายที่สุด แรงกายแรงใจของทุกคนทำให้ปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 1,700 ต้น หลังจากกิจกรรมปลูกต้นไม้และอิ่มหนำกับอาหารกลางวันแล้ว ทางสนามไทยโปโลคลับได้จัดการแข่งขันโปโลเด็กให้ความบันเทิงแก่เด็กๆและผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันถ้วนหน้า

.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นโครงการระยะยาวที่จะปลูกป่าให้ได้เป็นร่มเงาของลูกๆหลานๆในชุมชนในอนาคต เพราะฉะนั้น นอกจากจะดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้ได้เติบโตอย่างดีแล้ว ยังจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบนี้อีกทุกปีเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งถือเป็นแนวทางหลักของ อมตะ บีกริม ที่จะสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป