เนื้อหาวันที่ : 2010-10-14 14:27:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 872 views

เชฟรอน จับมือจุฬาฯ หนุนการศึกษาวิศวกรรมปิโตรเลียม

เชฟรอนเดินหน้าโครงการ University Partnership Program ทุ่มงบกว่า 80 ล้านบาท จับมือจุฬาฯ หนุนการศึกษาวิศวกรรมปิโตรเลียมไทย

.

เชฟรอนเดินหน้าโครงการ University Partnership Program ทุ่มงบกว่า 80 ล้านบาท จับมือจุฬาฯ  หนุนการศึกษาวิศวกรรมปิโตรเลียมไทย ก้าวไกลระดับโลก

.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ ในการจัดตั้งโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม

.

ซึ่งในการดำเนินโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ เชฟรอนจะสนับสนุนด้านงบประมาณในวงเงินสูงสุดเป็นจำนวน 2.75 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 82.5 ล้านบาท รวมระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2553 ไปจนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557

.

โครงการความร่วมมือฯ มูลค่า 82.5 บาท นี้ ประกอบด้วยการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการให้ทุนอาจารย์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ และการให้ทุนนิสิตปริญญาตรีที่สนใจเป็นอาจารย์ในภาควิชาในอนาคตให้เรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากรในภาควิชาในระยะยาว

.

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสนับสนุนงานวิจัยให้กับคณาจารย์ในภาควิชา รวมไปถึงการอบรมด้านวิชาการระยะสั้นอีกด้วย รวมถึงแผนในการจัดหาบุคลากรผู้สอนจากต่างประเทศ เข้ามาดำเนินการสอนในภาควิชาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองภาคการศึกษาด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแง่วิชาการให้กับหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง    

.

นอกจากนี้ ยังจะให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ อาทิ การพัฒนาห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

.

โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ University Partnership Program หรือ UPP ซึ่งเป็นโครงการด้านการพัฒนาการศึกษาโครงการหนึ่งของบริษัทเชฟรอน ที่มุ่งเน้นสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก อาทิ

.

Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Southern California , University of Texas Austin และ Texas A&M จากประเทศสหรัฐอเมริกา Imperial College London จากประเทศอังกฤษ           

.

India Institute of Technology จากประเทศอินเดีย และ University of Western Australia จากประเทศออสเตรเลีย ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการทำงานวิจัยพัฒนาบุคลากรต่างๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เชฟรอนไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านงบประมาณเงินทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดหาบุคลากรต่างๆ จากต่างประเทศ การร่วมทำงานวิจัยพัฒนา และการให้ทุนการศึกษา

.

โดยในประเทศไทย ตามโครงการ UPP เชฟรอนได้มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติธรณีศาสตร์ปิโตรเลียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้ดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

.

การร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของเชฟรอนในการมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรในแวดวงสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อันจะส่งผลดีแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยอย่างยั่งยืน