เนื้อหาวันที่ : 2010-10-13 10:05:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1666 views

ไทย – พม่า หนุนสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย

"อภิสิทธิ์" เผย ไทย-พม่าประสานเสียงหนุนสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ชี้จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของอาเซียน โปรยาหอมไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

.

"อภิสิทธิ์" เผย ไทย-พม่าประสานเสียงหนุนสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ชี้จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของอาเซียน โปรยยาหอมไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยง

.

วานนี้ (12 ต.ค. 2553) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีภายหลังจากการเดินทางเยือนสหภาพพม่าเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการหารือถึงการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ถือเป็นการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมของอาเซียน และประเทศไทยเองก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยง  

.

ขณะนี้ทางพม่ากับเอกชนไทยกำลังดำเนินการศึกษาอยู่ นอกจากนั้นยังได้มีการหารือถึงปัญหาแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยว่า หากเราสามารถสนับสนุนให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนได้ เชื่อว่าจะลดปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวจากพม่าได้

.

ส่วนเรื่องการจัดการระบบการอำนวยความสะดวก เรื่องของการส่งออกนำเข้า ไปจนถึงการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน การออกเอกสารต่าง ๆ จะมีการดำเนินการในระดับพื้นที่มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

.

ประเด็นการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในส่วนของพม่าเองก็มีแผนในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักปิโตรเคมีที่จะอยู่ที่ท่าเรือ แต่ของประเทศไทยคงไม่ใช่อุตสาหกรรมประเภทนั้น ซึ่งแม่สอดจะสามารถเดินหน้าก่อนได้

.

เพราะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ในส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรฐายและระเบียบต่าง ๆ อยู่แล้ว 

.

โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายนี้จะมีความชัดเจน และแล้วเสร็จเมื่อใดนั้น ต้องรอสักระยะหนึ่ง เพราะขณะนี้เป็นเพียงการศึกษา เชื่อว่าหากมีความชัดเจน การเชื่อมโยงก็จะมีการสานต่อ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มีความตื่นตัวอยู่แล้ว ดังนั้นแผนการเชื่อมโยงการขนส่ง การคมนาคม จึงค่อนข้างพร้อม และขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์

.
ที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย