เนื้อหาวันที่ : 2010-10-06 09:40:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1836 views

กนอ.เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปิดศูนย์แสดงสินค้าเพิ่มรายได้

กนอ.เดินหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชน จับมือภาคเอกชน และ 46 ชุมชนรอบนิคมฯมาบตาพุด เปิดศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า หวังยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในและนอกพื้นที่นิคมฯ

นางมณฑา ประณุทนรพาล
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)

.

กนอ.เดินหน้าโครงการวิสาหกิจชุมชน จับมือภาคเอกชน และ 46 ชุมชนรอบนิคมฯมาบตาพุด เปิดศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้วิสาหกิจชุมชน พร้อมพัฒนาเฟสต่อไป ปลูกพืชเศรษฐกิจ สร้างพื้นที่สีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในและนอกพื้นที่นิคมฯ

.

นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ย. กนอ.ได้จัดพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ของโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของ 4 ฝ่าย คือ กนอ. ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ และชุมชน  

.

มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดสรรพื้นที่ว่างบริเวณเขตธุรกิจอุตสาหกรรมและพื้นที่สีเขียวในนิคมฯมาบตาพุด เพื่อให้ชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉางได้ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

.

ทั้งนี้ในเฟสแรกมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่จำนวน 121 ไร่ เพื่อรองรับโครงการปลูกพืชยืนต้น และพืชเศรษฐกิจล้มลุก (ด้านการเกษตร) และสร้างอาคารสำหรับโครงการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

.
“โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ทุกฝ่ายต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

โดยขณะนี้มีชุมชนจากมาบตาพุด และบ้านฉางที่ให้ความสนใจเข้ามาเปิดร้านค้าและบูธแสดงสินค้าประมาณ 40 กว่าราย สำหรับสถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณสวนภูมิรักษ์ นิคมฯมาบตาพุด

.

ศูนย์ฯ นี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้งยังจะเป็นช่องทางในการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยการใช้พื้นที่ว่างในนิคมฯ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด” นางมณฑากล่าว

.

การร่วมมือจากทุกทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันจนทำให้เกิดศูนย์ฯ นี้ขึ้น ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญและเป็นมิติใหม่ ในการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งผลจะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานของการสนับสนุนจาก กนอ.และภาคธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

.
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม