เนื้อหาวันที่ : 2010-10-05 14:28:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 847 views

ดีเอชแอลจัดกิจกรรมอาสาร่วมสร้างสังคมที่ดีขึ้น

ดีเอชแอล จัดกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมสามด้านสร้างประโยชน์ในสามชุมชน

.

ดีเอชแอล ผู้นำธุรกิจลอจิสติกส์ระดับโลก จัดกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา DHL Volunteer Day ประจำปีขึ้นในประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาเพื่อตอบแทนสังคมไทย โดยกิจกรรมในปีนี้สอดคล้องกับแนวทางหลักในการรับผิดชอบต่อสังคมของดีเอลแอลสามด้าน คือ GoTech, GoGreen, GoHelp ซึ่งพนักงานของดีเอชแอลได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนรวมสามแห่งด้วยกัน

.

พนักงานดีเอชแอลเกือบ 400 คน จากทั้งสามหน่วยธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง และ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ได้รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอาสาในช่วงวันหยุดที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อบต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดเนินไม้หอม จ.ปราจีนบุรี และที่โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จ.กาญจนบุรี

.

พนักงานดีเอชแอลที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรม GoGreen ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อบต.คลองโคน ได้มีโอกาสร่วมปลูกต้นกล้ารวม 14,800 ต้น เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าชายเลนคืนให้กับชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลน ตลอดจนปกป้องชายฝั่งให้รอดพ้นจากการถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเลอีกด้วย การปลูกป่าทดแทนครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งสิ้น 37 ไร่ ในโอกาสครบรอบ 37 ปีของการก่อตั้งดีเอชแอลในประเทศไทย

.

.

สำหรับกิจกรรม GoTeach และ GoHelp ซึ่งมีขึ้นที่โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ จ.กาญจนบุรี และที่โรงเรียนวัดเนินไม้หอม จ.ปราจีนบุรี นั้น พนักงานดีเอชแอลได้เข้าไปช่วยกันสร้างและซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของโรงเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบริเวณโรงเรียน โดยได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมสนุกๆ และเกมต่างๆ เพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆ ช่วยกันสอนและปลูกฝังเรื่องสุขอนามัยให้กับเด็กๆ รวมทั้งยังได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่างๆ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

.

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “กิจกรรมอาสาของดีเอชแอลทั้งสามหน่วยธุรกิจที่ทำร่วมกันในปีนี้ ดีเอชแอลได้จัดขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกันเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

.

ในปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ มาในปีนี้ เราเน้นกิจกรรมไปที่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อให้เด็กไทยได้เติบโตและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต ด้วยการร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อบต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม”

.

“ในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก เรามุ่งมั่นต่อการเป็นผู้นำในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ยานพาหนะที่ระบบไฟฟ้าและเชื้อเพลิงไบโอดีเซล รวมถึงการใช้เครื่องบินลำใหม่สำหรับเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อลดมลภาวะให้กับโลก การร่วมกันปลูกป่าชายเลนชดเชยคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของดีเอชแอลที่ต้องการเน้นย้ำให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชายเลน และกิจกรรมที่มีคุณค่าที่เรามอบให้กับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อบต.คลองโคนแห่งนี้” นางชนัญญารักษ์ กล่าวเสริม 

.

.

มร. วินเซนต์ ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ดีเอชแอล โกลเบิลฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมสำคัญอื่นๆ ของดีเอชแอลที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม ยังรวมถึงการให้ความสนับสนุนแก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย เพราะดีเอชแอลเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของเรา  

.

ดังนั้น กิจกรรมที่เราให้การสนับสนุนจึงมุ่งเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ทั้งในรูปของกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ และเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับปีนี้ นอกจากพนักงานของดีเอชแอลแล้ว เรายังภูมิใจยิ่งขึ้นเมื่อลูกค้าบางส่วนของเราได้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ด้วย”

.

มร.เคร็ก โฮป-จอห์นสโตน กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย ของดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า “กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีเอชแอลร่วมใจกันทำทุกปี ตอกย้ำถึงเจตนารมย์ของเราที่ต้องการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการตอบแทนสังคมของเรา

.

ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้สละเวลาและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับกิจกรรมอาสาที่พิเศษสุดครั้งนี้ เพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งกว่าเดิมของเด็กๆ และพวกเราพร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมในลักษณะนี้อีกในโอกาสต่อๆ ไป” 

.

DHL Volunteer Day เป็นกิจกรรมที่ดีเอชแอลริเริ่มให้มีการจัดขึ้นร่วมกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี พ.ศ. 2551 และได้ขยายไปยังสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยระหว่างวันที่ 16-26 กันยายนที่ผ่านมา

.

พนักงานดีเอชแอล ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 30,000 คน จากกว่า 100 ประเทศ ได้ร่วมกันอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจเพื่อทำกิจกรรมอาสาของชุมชนในแต่ละประเทศ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ ดีเอชแอลที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการศึกษา (GoTeach) สิ่งแวดล้อม (GoGreen) และการบรรเทาสาธารณภัย (GoHelp)