เนื้อหาวันที่ : 2010-09-27 11:41:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2721 views

บ๊อชเฮ! อะไหล่รถยนต์โตตามเป้าเตรียมขยายตลาดสู่ภูธร

บ๊อช เผยตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศดีขึ้นดันสินค้าอะไหล่รถยนต์บ๊อชโตตามเป้าหมาย ชูจุดเด่นครบเครื่องทั้งอะไหล่และเครื่องมือ เตรียมขยายตลาดสู่ภูธร

.

บ๊อช เผยตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศดีขึ้นดันสินค้าอะไหล่รถยนต์บ๊อชโตตามเป้าหมาย ชูจุดเด่นครบเครื่องทั้งอะไหล่และเครื่องมือ เตรียมขยายตลาดสู่ภูธร

.

นายยิ่งยวด หวังประโยชน์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่รถยนต์ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้ สถานการณ์โดยรวมของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศถือว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีทั้งในภาคการผลิต และยอดขายรถภายในประเทศ ซึ่งในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา ยอดขายรถภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงกว่า 50% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วในส่วนของตลาดของอะไหล่รถยนต์มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

.

โดยในส่วนของบ๊อชยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงกว่าตลาด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยบ๊อชยังคงเป้าการเติบโตไว้ที่อัตรามากกว่า 10% ต่อปี บ๊อชยังคงเน้นจุดแข็งในการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์และเครื่องมือตรวจสอบสภาพรถยนต์ และจะใช้กลยุทธ์หลักทั้งทางด้านการแนะนำสินค้าใหม่ๆ

.

รวมถึงการขยายช่องทางตลาดไปยังร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ญี่ปุ่นในส่วนของต่างจังหวัด ให้มากขึ้น ทั้งนี้บ๊อชวางแผนการทำตลาดด้วยการพัฒนาอะไหล่ต่างๆ ให้ครอบคลุมกับอะไหล่ของรถญี่ปุ่น และตั้งเป้าที่จะผลิตอะไหล่รถยนต์ และเพิ่มจำนวนรายการสินค้า ให้สามารถครอบคลุมได้ถึง 90-95 % ของรถยนต์ญี่ปุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน          

.

โดยปัจจุบันบ๊อชมีอะไหล่ที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการ ครอบคลุมทั้งรถเบนซินและดีเซล อาทิ ใบปัดน้ำฝน,หัวเทียน,แบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น,ผ้าเบรก,ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง,ออกซิเจนเซ็นเซอร์,ระบบไฟส่องสว่าง,อุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวก,ฯลฯ 

.

นอกจากนี้ คอนเซ็ปต์ ศูนย์บริการบ๊อช คืออีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการขยายตลาดของบ๊อช ทั้งในส่วนของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สภาพรถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ รวมไปถึงยังเป็นการทำให้บ๊อชเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และผู้บริโภคอีกด้วย

.

โดยปีนี้บ๊อชจะให้ความสำคัญกับการเปิดศูนย์บริการ ทั้งระบบเบนซิน และดีเซล รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานของธุรกิจศูนย์บริการอิสระ ที่ได้เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการบ๊อช ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดของบ๊อช เพื่อรองรับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ของศูนย์บริการทั้งภายในและภายนอก

.

การเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่เจ้าของ ช่างและผู้ให้บริการในศูนย์บริการบ๊อชทั้งในด้านสินค้า เทคนิค วิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงของบ๊อช รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจศูนย์บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์บริการบ๊อชมีความรู้ ความสามารถในการบริการตามมาตรฐานบ๊อช นอกจากนี้บ๊อชยังดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของศูนย์บริการบ๊อชเป็นประจำโดย ผู้ตรวจสอบภายนอก     

.

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพของศูนย์บริการบ๊อชว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลของบ๊อช ปัจจุบันบ๊อชมีศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์ (BDC) 4 แห่ง โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง และที่จังหวัดระยอง เป็นแห่งที่ 4 และมีแผนจะเปิดเพิ่มภายในปีนี้อีก 1-2 แห่ง ทั้งนี้บ๊อชมีเป้าหมายในการขยายศูนย์ BDC แบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากในการขยายศูนย์บริการเป็น BDC นั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและต้องผ่านการอบรมต่างๆจากบ๊อชด้วย      

.

นอกจากศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซ็นเตอร์แล้วบ๊อชยังมีศูนย์บริการบ๊อช ดีเซล เซอร์วิส (BDS) อีก 43 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการบ๊อชคาร์เซอร์วิส สำหรับรถเบนซินที่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานบ๊อชแล้ว 7 แห่ง และมีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่งภายในปีนี้

.

“ช่องทางตลาดใหม่ๆ เช่น ช่องทาง Fast Fit หรือ โมเดิร์นเทรด ก็มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บ๊อชจะพยายามขยายตลาดเข้าไปโดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายบ๊อช บ๊อชยังคงนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจกรรมตลาดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของบ๊อช เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้าของบ๊อชให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายยิ่งยวดกล่าวปิดท้าย