เนื้อหาวันที่ : 2010-08-19 16:33:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2023 views

ยอดส่งออกรถยนต์ เดือนก.ค. พุ่งทะยานสูงสุดในรอบ 22 ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์เดือนก.ค. 53 ยังขยายตัวต่อเนื่อง รถยนต์นั่งขนาดเล็กฮ็อต คุยโวได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจฟื้น มาตรการรัฐหนุน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์เดือนก.ค. 53 ยังขยายตัวต่อเนื่อง รถยนต์นั่งขนาดเล็กฮ็อต คุยโวได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจฟื้น มาตรการรัฐหนุน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้น

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนกรกฎาคม 2553 ดังต่อไปนี้

.
ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 65,672 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 6.92 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 52.2 เป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศที่มีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังคงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้น           

.

ตลอดจนการเติบโตของตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งออกที่ยังคงขยายตัวได้ดีส่งผลให้รถกระบะมียอดขายที่ดีขึ้น ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 156,525 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 12.69 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 14.28

.

ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 รถยนต์มียอดขาย 422,364 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 53.8 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,089,740 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 22.8

.

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2553 มีทั้งสิ้น 145,771 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 94.41 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 2.09จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 914,765 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.12

.
รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 50,142 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 90.23

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 มีจำนวน 295,023 คัน เท่ากับร้อยละ 32.25 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.45

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 46 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 119.05 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 242 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 38.29

.

รถยนต์บรรทุก เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 95,583 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 96.66 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 619,500 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 96.99

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 93,629 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.55 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 607,224 คัน เท่ากับร้อยละ 66.38 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.77 โดยแบ่งเป็น

.

รถกระบะบรรทุก 219,976 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 88.81
รถกระบะดับเบิลแค็บ 316,977 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 86.27
รถกระบะ PPV 70,271 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 245.28

.

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 1,954 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 61.62 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 12,276 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 64.84

.
ผลิตเพื่อส่งออก 

เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 85,910 คัน เท่ากับร้อยละ 58.93 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 125.13 เนื่องจากตลาดส่งออกดีขึ้นในทุกตลาด ส่วนเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 510,730 คัน เท่ากับร้อยละ 55.83 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 93.63

.

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตเพื่อการส่งออก 22,463 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 125.46 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 จำนวน 116,033 คัน เท่ากับร้อยละ 39.33 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 82.16

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 63,447 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 125.01 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 394,697 คัน เท่ากับร้อยละ 65 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.28 โดยแบ่งเป็น

.
รถกระบะบรรทุก 79,362 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 72.93
รถกระบะดับเบิลแค็บ 267,936 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 87.42
รถกระบะ PPV 47,399 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 322.75 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาดส่งออก
.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 59,861 คัน เท่ากับร้อยละ 41.07 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 62.56 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่สูงขึ้น และเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 404,035 คัน เท่ากับร้อยละ 44.17 ของยอดการผลิตทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 101.71

.

รถยนต์นั่ง เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 27,679 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 68.83 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 เท่ากับ 178,990 คัน เท่ากับร้อยละ 60.67 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 108.82 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 60.3

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกรกฎาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 30,182 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 57.21 และตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 212,527 คัน เท่ากับร้อยละ 35 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 98.69 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 46.1 ซึ่งแบ่งเป็น

.
รถกระบะบรรทุก 140,614 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 99.12
รถกระบะดับเบิลแค็บ 49,041 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 80.26
รถกระบะ PPV 22,872 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 150.24
.

รถบรรทุก เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 1,954 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 61.62 รวมเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ผลิตได้ 12,276 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 64.84

.

รถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2553 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 243,042 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 45.5 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 186,155 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 37.58 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 56,887 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 79.25

.

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,504,564 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 37.78 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,162,073 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 31.65 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 342,491 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 63.67

.
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนกรกฎาคม 2553 ส่งออก 87,605 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 139.65 และมากกว่าเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 26.45 จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดเอเซีย อีกประการหนึ่งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ของกรมศุลกากรที่เอื้ออำนวยให้การส่งออกรถยนต์ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

.

รวมทั้งสามารถใช้สิทธิยกเว้นและลดอัตราอากรขาเข้าจากประเทศในอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA: ASEAN Trade In Goods Agreement) ที่ใช้แทน CEPT (Common Effective Preferential Tariff) ได้ เป็นการช่วยทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้มากยิ่งขึ้น โดยมีมูลค่าการส่งออก 39,835.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 129.41

.
เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,115.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 70.16
ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 13,983.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 52.45
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,290.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 22.93
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 57,224.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 98.49
.

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 505,783 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 115.57 มีมูลค่าการส่งออก 234,968.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 86.95

.
เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 11,408.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 89.94
ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 79,366.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 57.08
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 8,131.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 12.77
.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 333,874.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 76.25

.
รถจักรยานยนต์

เดือนกรกฎาคม 2553 มีจำนวนส่งออก 74,210 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 104.59 และมากกว่าเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 36.10 โดยมีมูลค่า 2,311.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 144.72

.

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,141.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 42.89
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 59.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 88.88
 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,512.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2552 ร้อยละ 97.9

.

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 419,115 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 46.58 โดยมีมูลค่า 12,868.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 13.88

.
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 7,687.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 23.19
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 329.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 40.76
.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 20,885.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2552 ร้อยละ 17.51

.

เดือนกรกฎาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 60,737.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 98.46

.

เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 354,760.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 71.21

.
ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2553
เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 ดังต่อไปนี้

.

ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 มีจำนวน 416,050 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 426,814 คัน ลดลง 10,764 คัน หรือร้อยละ 2.52 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 302,603 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 113,447 คัน หรือร้อยละ 37.49

.

ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553 มีจำนวน 463,741 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 541,241 คัน ลดลง 77,500 คัน หรือร้อยละ 14.32 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 444,692 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 19,049 คัน หรือร้อยละ 4.28