เนื้อหาวันที่ : 2010-08-17 14:25:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 677 views

สหวิริยา สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม เสริมทักษะเด็กอนุบาล

สหวิริยาสัมพันธ์ มอบทุนสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม เพื่อเสริมทักษะนักเรียนชั้นอนุบาล

.

นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการสหวิริยาสัมพันธ์ เครือสหวิริยา มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับนายวิโรจน์ โตแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านดอนสง่า เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามภายในโรงเรียน โดยส่งมอบ ณ โรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์