เนื้อหาวันที่ : 2010-08-05 09:51:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2426 views

ปิติกรุ๊ป จัดกิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"

ตอกย้ำความสำเร็จกับการก้าวสู่ปีที่ 33 บริษัทปิติกรุ๊ป จัดโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

.

ตอกย้ำความสำเร็จกับการก้าวสู่ปีที่ 33 บริษัทปิติกรุ๊ป จัดโครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

.

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2553 บริษัทปิติ สำนักงานสมุทรปราการจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก และ องค์กรต่างๆ ที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งทางบก และทางทะเล เป็นสิ่งสำคัญ และมีประโยชน์มาก ต่อการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ และ สัตว์