เนื้อหาวันที่ : 2010-07-27 10:28:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 780 views

ปูนอินทรี ชวนกันทำดีเพื่อสังคม

ปูนซีเมนต์นครหลวง ชวนทุกคนทำความดีเพื่อสังคม เปิดจุดบริการรับ และส่งปูนซีเมนต์ให้หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมบริจาคปูนซีเมนต์สำหรับวัด โรงเรียนตามชนบท

.

ทุกวันนี้กระแสการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งด้านการดูแลสังคม และการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยพลักดันให้โครงการ หรือกิจกรรมนั้นสำเร็จได้ตามที่วางไว้

.

ปูนซีเมนต์นครหลวง หรือ ปูนอินทรี  เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ ที่สำคัญคือการร่วมพัฒนาดูแลสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า40 ปี ที่ปูนอินทรีได้ดำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนาประเทศนั้น

.

แต่อีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีความต้องการ การดูแล และการพัฒนา อย่างมีความหวัง ซึ่งสิ่งนี้เองที่ปูนอินทรีให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในการมอบปูนซีเมนต์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น วัด โรงเรียน และ สถานที่สาธารณะ  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนของตนเอง

.

คุณพัชรี ศิริคะเณรัตน์ หรือคุณหลี บจก.เหรียญไทยโฮมบิวเดอร์ ที่ ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปูนอินทรี ในการทำความดีเพื่อสังคม คุณหลีกล่าวว่า “ปูนอินทรีมีกิจกรรมเพื่อสังคมมาก เช่นการสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน พัฒนาฝีมือช่าง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

.

การบริจาคปูนซีเมนต์สำหรับวัด โรงเรียนตามชนบท โดยทางร้านเป็นจุดบริการรับ และส่งปูนซีเมนต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าปูนอินทรีชวนเราทำความดีด้วย ทำให้เรามีความภูมิใจ ด้วยความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม”

.

วัดป่าเสรีรัตนวราราม บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 4 ต.บ้านฝาง อ. บ้างฝาง จ. ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากปูนอินทรี โดยผ่านทางร้านคุณหลีเพื่อสร้างเมรุประจำหมู่บ้าน นายเสถียร อินทรกันหา ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า “ชาวบ้านที่นี่มีความสามัคคีกันมากในการร่วมทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ตั้งแต่จัดทอดผ้าป่า หาเงินสร้างศาลา สร้างเมรุ

.

นอกจากนี้ยังมีโครงการชุมชนแข็มแข็ง ที่ภาครัฐสนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยืนอยู่ได้ด้วยตัวของตนเอง เช่น โครงการเลี้ยงปลา กบ ในบ่อปูนซีเมนต์  โครงการตลาดกลางหมู่บ้าน เป็นต้น”

.

การช่วยกันคนละไม้คนละมือ  จะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ปูนอินทรีดำเนินมาตลอดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม นั้นคือ การพยายามให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่ง สิ่งนี้เองจะทำให้การพัฒนาสังคมเกิดความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป