เนื้อหาวันที่ : 2010-07-23 16:10:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 7441 views

FLUKE 435 เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class A Standard ครบถ้วน คุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว อย่าเสี่ยงกับเครื่องระดับล่างที่ไม่ Fully Class A Compliant อย่างแท้จริง

ธีระวัฒน์ หนูนาค
พลธร  ตันติมันตาภรณ์
บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จำกัด

.

.

ความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในงาน Utility มูลค่านับพันล้าน มักมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับสาเหตุและความรับผิดชอบ เนื่องจากมาตรฐานการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน IEC 61000-4-30 Class A Standard คือคำตอบ

.

Fluke 435 เป็นเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class A Standard ครบถ้วนในเครื่องมือระดับกลาง ที่คุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว อย่าเสี่ยงกับเครื่องระดับล่างที่ไม่ Fully Class A Compliant อย่างแท้จริง     

.
มาตรฐานการวัดคุณภาพไฟฟ้า
IEC 61000-4-30 Class A คืออะไร

IEC 61000-4-30 เป็นการนิยามวิธีการวัดของเครื่องมือในงานคุณภาพไฟฟ้าที่ความถี่ 50 Hz และ 60 Hz ให้เป็นวิธีการมาตรฐานเดียวกัน โดยที่เครื่องมือทุกเครื่องที่มีสมรรถนะตามความต้องการของ Class A ในมาตรฐานนี้ เมื่อนำมาวัดสัญญาณเดียวกันจะให้ค่าผลลัพธ์ที่เหมือนกันทุกประการ แต่ถ้าเครื่องมือที่ได้สมรรถนะตามความต้องการของ Class B จะให้ค่าที่เชื่อถือได้ในการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

.

.

61000-4-30 เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งของ IEC ที่เป็นการอธิบายว่าเครื่องมือในงานคุณภาพไฟฟ้าควรทำงานอย่างไร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเครื่องมือในงานคุณภาพไฟฟ้าที่ต่างรุ่น ต่างผู้ผลิต ใช้นิยามและเทคนิคการวัดเดียวกันในทุกพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ ทำซ้ำได้ และเปรียบเทียบกันได้

.

IEC 6100-4-30 Class A ได้กำหนดมาตรฐานการวัดค่าพารามิเตอร์คุณภาพไฟฟ้าเหล่านี้
* Power Frequency
* Supply Voltage Magnitude
* Flicker, Harmonics, and Interharmonics (by reference)
* Dips/Sags and Swells
* Interruptions
* Supply Voltage Unbalance
* Mains Signaling
* Rapid Voltage Changes
แต่มิได้รวมถึง High Frequency Transients และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแส

.

เครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้ารุ่นเก่า ๆ ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานนี้ ล้วนใช้นิยามแตกต่างกันและวิธีการวัดที่เป็นของตนเอง ผลก็คือ การวัดค่าของเหตุการณ์เดียวกันด้วยเครื่องมือที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 2 เครื่อง จะให้ผลการวัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกันได้

.
ตัวอย่างข้อกำหนดตามความต้องการของ Class A 

* ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ถูกกำหนดไว้ที่ 0.1% ของแรงดันอินพุตที่ระบุ เครื่องมือวัดคุณภาพไฟฟ้าราคาถูก ๆ ที่มีค่าความไม่แน่นอนสูงกว่า 1% จะตรวจจับค่า Dips ที่ความผิดพลาดสูงถึง -9% เมื่อตั้งค่า Threshold ไว้ที่ -10% ในเครื่องมือวัด Class A เราสามารถตรวจจับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจภายใต้ค่าความไม่แน่นอนการวัดที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความสำคัญมากในการตรวจรับรองการผ่านข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างเครื่องมือ หรือจากคนละแห่ง

.

รูปที่ 1 กราฟนี้แสดงถึงการที่ค่าความไม่มั่นคงการวัด (Uncertainty) 0.1% ของแรงดันอินพุตที่ระบุ มีผลกระทบต่อค่าความแม่นยำการวัดแรงดันอย่างไร สังเกตที่แรงดัน 230 V มีค่า Uncertainty เป็น 0.1%

.

* Dips, Swells และ Interruptions จะต้องถูกวัดที่เต็มรูปคลื่นสมบูรณ์และอัพเดตทุกครึ่งรูปคลื่น ทำให้ได้ผลรวมของความละเอียดการวัดที่จุดสุ่มข้อมูลทุกครึ่งรูปคลื่น พร้อมทั้งความแม่นยำที่ค่าการคำนวณ RMS เต็มรูปคลื่น
* เก็บรวบรวมข้อมูลอินพุตด้วยคาบเวลาที่กำหนดแน่นอน ช่วงเวลารับข้อมูลนี้เรียกว่า Aggregation Windows ซึ่งในเครื่องมือ Class A มีขนาดของคาบเวลาเก็บข้อมูลอินพุตเพื่อนำไปหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ กำหนดไว้ดังนี้

.

รูปที่ 2 การวัดและเก็บรวบรวมค่าที่คาบเวลาหลายขนาดต่าง ๆ ที่กำหนด

.

* คาบสัญญาณ 10/12 Cycle (200 msec) ที่ 50/60 Hz
* คาบสัญญาณ 150/180 Cycles (3 sec) ที่ 50/60 Hz
* คาบเวลา 10 นาที ซิงโครไนซ์กับสัญญาณนาฬิกา
* คาบเวลา 2 ชั่วโมง ซิงโครไนซ์กับสัญญาณนาฬิกา 

.

ค่าฮาร์มอนิกจะต้องคำนวณจากคาบเวลา 200 ms ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61000-4-7/2002 ซึ่งมาตรฐานเก่ายินยอมให้ใช้คาบเวลา 320 msec จึงไม่ซิงโครไนซ์กับคาบเวลา 200 msec ของการคำนวณค่าอื่น ๆ ใน Class A การใช้ค่าคาบเวลาของ Aggregation Windows เป็น 200 ms จะทำให้ได้ค่าฮาร์มอนิกที่ซิงโครไนซ์กับค่าอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น RMS, THD, และ Unbalance

.

* อัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณค่า Harmonics ด้วย FFT จะต้องทำให้เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า Class A ทุกเครื่อง ให้ค่า Harmonic Magnitudes ที่เท่ากัน

.

รูปที่ 3 กราฟแสดง FFT bins ที่ถูกบวกเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณค่า Magnitudes ของฮาร์มอนิกและอินเตอร์ฮาร์มอนิก

.

* มีการซิงโครไนซ์กับเวลามาตรฐานภายนอกเพื่อระบุเวลาบันทึกที่แม่นยำตรงกัน ใช้ข้อมูลร่วมกันได้แม้ใช้เครื่องวัดคนละตัว โดยกำหนดความแม่นยำไว้ที่ ? 20 ms สำหรับ 50 Hz และ ? 16.7 ms สำหรับ 60 Hz กรณีที่คลาดจากการซิงโครไนซ์กับเวลามาตรฐานภายนอก จะต้องมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1 วินาที ใน 1 วัน

.
ความแตกต่างของเครื่องมือ Class A ทั่วไป
กับ Fully IEC 61000-4-30 Class A Compliant

เครื่องมือ Power Quality ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class A ครบถ้วน (Fully IEC 61000-4-30 Class A Compliant Measurement Device) ยังมีไม่มาก เนื่องจากเครื่องมือวัด จำเป็นต้องได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถปรับปรุงจากของเดิมได้ ดังนั้นจึงมักพบว่า เครื่องมือ Power Quality หลาย ๆ ตัวที่อ้างว่าได้ IEC 61000-4-30 Class A Standard นั้น ก็เป็นเพียงบางพารามิเตอร์ หรือบางช่วงวัดเท่านั้น 

.

The Fluke 435 Three-Phase Power Quality Analyzer: Fully Compliant to IEC 61000-4-30 Class-A

.

The Fluke 1760 Three-Phase Power Quality Recorder: Fully Compliant to IEC 61000-4-30 Class-A

.

อีกทั้งห้องแล็บที่ให้การตรวจรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่เป็นการรับรองความแม่นยำในพารามิเตอร์ทั่วไป เช่น Voltage, Current, Power, Energy แต่ IEC 61000-4-30 เป็นการกำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการวัดค่า จึงเป็นการยากสำหรับผู้ซื้อ ในการเลือกเครื่องมือ Power Quality ระดับ IEC 61000-4-30 จากผู้ผลิตต่าง ๆ เนื่องจากมีการใช้ใบรับรองภายในของตนเอง หรือจากผู้รับรองที่ไม่ได้รู้จริงในเรื่อง IEC 61000-4-30 

.

การตรวจรับรอง IEC 61000-4-30 Class A ที่เชื่อถือได้ในทุกพารามิเตอร์ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทดสอบพิเศษเป็นการเฉพาะ ที่ปกติไม่สามารถพบได้ในห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทั่ว ๆ ไป ซึ่งมาตรฐานใหม่ IEC 61000-4-30 Edition 2 ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ผลิต แจกแจงแต่ละพารามิเตอร์ที่มีในเครื่องวัดอยู่ใน Class ใดให้ชัดเจนทุกพารามิเตอร์ โดย

.

* Class A – สำหรับการใช้งานเกี่ยวข้องกับข้อตกลง, สัญญา, ที่ต้องมีการหาผลลัพธ์ของข้อโต้แย้ง, การสอบทานมาตรฐานการรับรองทางไฟฟ้า
* Class B – สำหรับการสำรวจเชิงปริมาณ, การตรวจแก้ไขปัญหา และงานอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการค่า Uncertainty ที่ต่ำ
* Class S – สำหรับการใช้งานเกี่ยวข้องกับข้อตกลง, สัญญา, ที่ไม่มีกรณีถกเถียงโต้แย้ง

.

เครื่องมือ Power Quality ของ Fluke ในรุ่น Fluke 1760 และ Fluke 435 ได้รับการรับรอง Fully IEC 61000-4-30 Class A Compliant ครบทุกพารามิเตอร์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานทางไฟฟ้าชั้นนำของอเมริกา คือ America Power Standards Lab (LPS) จึงมั่นใจได้ในสมรรถนะสูงสุด ทั้งความแม่นยำและมาตรฐานการวัดที่อ้างอิงได้อย่างเป็นที่ยอมรับ ในระดับการเจรจายุติข้อโต้แย้งในปัญหาทางคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

.

Fluke 435 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม IEC 61000-4-30 Class A Standard ครบถ้วน

.

Fluke 435 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ช่วยให้คุณสามารถตรวจวิเคราะห์ คาดการณ์ และระบุตำแหน่งของปัญหาในระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส การตรวจค้นปัญหา ทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการแสดงผลการจับเหตุการณ์และกราฟแนวโน้มบนจอภาพ พร้อมกันกับการบันทึกเหตุการณ์ยังคงเป็นไปโดยต่อเนื่อง ความสามารถครบถ้วนตามมาตรใหม่ของ IEC Standard สำหรับ Flicker, Harmonics และ Power Quality

.

.

คุณสมบัติเด่น

* วัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าด้วยความแม่นยำสูง ทุกพารามิเตอร์เป็นไปตาม IEC6100-4-30 Class A Standard ครบถ้วน
* ซิงโครไนซ์เวลากับ GPS ได้ ด้วยโมดูลเสริม GPS430
* แก้ปัญหาในแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์กราฟแนวโน้ม พร้อมบันทึกค่าอย่างต่อเนื่อง
* ตรวจจับทรานเซียนต์ด้วยความเร็วสูงสุด 5 ?S, แรงดันสูงถึง 6 kv
* วัดกระแสได้ง่ายด้วย Flexible Clamp 3,000 A x 4 ตัว โดยไม่ต้องใช้ Adapter
* ฟังก์ชัน AutoTrend ทุกการวัดที่เห็นบนจอ จะถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติ
* ค้นพบปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชัน Monitor ที่นำทุกค่าที่วัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า EN50160 โดยอัตโนมัติ
* วัดค่า Inrush สำหรับการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาการรบกวนเซอร์กิตเบรกเกอร์
* ดูกราฟและออกรายงาน ด้วยซอฟต์แวร์วิเคราะห์
* ฟังก์ชันการบันทึก (Logger) เก็บข้อมูลได้พร้อมกันกว่า 400 Parameter
* วัดการรบกวนจาก Ripple ที่ความถี่เฉพาะ
* ระดับความปลอดภัยสูงสุด 600 V CAT IV/1000 V CAT III
* แบตเตอรี่ ชนิด HiMH ทำงานได้ต่อเนื่อง 7 ชม.
.

ทุกพารามิเตอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จะถูกบันทึกอย่างอัตโนมัติ
สามารถสลับไปมาระหว่างข้อมูลและกราฟแนวโน้มได้โดยไม่ขัดจังหวะการบันทึก

.

การประยุกต์ใช้งาน
ตรวจซ่อมที่หน้างาน:
สามารถวินิจฉัยปัญหาได้อย่างรวดเร็วจากหน้าจอ
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: ตรวจจับและป้องกันปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ก่อนเกิดการหยุดขบวนการผลิตในโรงงาน
คุณภาพการบริการ: ตรวจรับรองคุณภาพไฟฟ้า ที่การบริการด้านขาเข้า
การวิเคราะห์ระยะยาว: เผยให้เห็นปัญหาที่เกิดไม่ต่อเนื่องและปัญหาที่ยากจะค้นพบ
ศึกษาโหลด: ตรวจสอบความสามารถในระบบไฟฟ้า ก่อนการเพิ่มโหลด
ประเมินพลังงาน: บอกปริมาณการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

.

ฟังก์ชัน Inrush เพื่อตรวจจับการเริ่มสตาร์ตของมอเตอร์
หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อช่วยกำหนดระดับการ Trip

.

ระบบมอนิเตอร์ แสดงค่าผลรวมบนหน้าจอซึ่งสามารถเข้าใจได้ในทันที
ไม่ว่าจะเป็นแรงดัน, ฮาร์มอนิก, ความถี่ หรือปริมาณแรงดันตกและเกินที่ออกนอกค่าที่ตั้งไว้

.

รายการบันทึกของเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่นอกค่าปกติที่ตั้งไว้
โดยการเลื่อนและเลือกเหตุการณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด

.

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงานด้วยซอฟต์แวร์
สามารถส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมสเปรดชีตได้

.
* ใช้งานง่าย

Fluke 435 สามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ และมีหน้าจอที่เข้าใจง่าย ช่วยให้การทดสอบคุณภาพไฟฟ้าทำได้ง่าย อัปเดตข้อมูลทุก ๆ 200 ms จอสีความละเอียดสูง แสดงผลรูปคลื่นและไดอะแกรมระบบสายไฟด้วยรหัสสีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

.

สามารถแสดงรูปสัญญาณทั้งแรงดันและกระแสในระบบ 3 เฟส

.

สามารถแสดง Phasor Diagram ทั้งแรงดันและกระแสที่เกิด Unbalance
ช่วยในการตรวจสอบการเชื่อมต่อในระบบไฟฟ้า 3 เฟส

.

แสดงภาพแนะนำการต่อสายเครื่องมือวัดเข้ากับระบบอย่างถูกต้อง
ด้วยรหัสสีมาตรฐาน หรือกำหนดเอง

.

บันทึก Dips และ Swells ที่มีช่วงสั้นได้ถึงครึ่งรูปคลื่น
พร้อมอ่านค่า min/max/avg.

.

ตรวจสอบฮาร์มอนิกได้ถึงลำดับที่ 50
วัดและบันทึก THD ตามมาตรฐาน IEC61000-4-7

.

ฟังก์ชัน Logging ปรับแต่งการวัดค่าตามความต้องการ
และวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ที่เลือกได้ในทันที

.
Fluke 1760 เครื่องบันทึกคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส
ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A ครบถ้วน
ตอบสนองทุกการทดสอบในงานคุณภาพไฟฟ้า
.

.

Fluke 1760 เป็นเครื่องบันทึกคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ที่สะดวกเคลื่อนย้าย (Portable Instrument) สำหรับผู้เชี่ยวชาญงานคุณภาพไฟฟ้า มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่ซับซ้อนที่ยากต่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดอื่น และงานตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า ในงานยูติลิตี้และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันขนาดกลางและแรงดันต่ำ

.

Fluke 1760 มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในการวัด ทั้ง Thresholds, Algorithms และย่านวัด สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลการวัดได้อย่างหลากหลาย ตามพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ทำการบันทึกข้อมูลได้เป็นเวลายาวนาน พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

.

.

* ความแม่นยำและอัลกอริทึมการวัด เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30 Class-A Standard ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์
* ซิงโครไนซ์กับ GPS Time Stamp เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งอื่นได้อย่างแม่นยำ
* กำหนดเงื่อนไขการตรวจจับและบันทึกค่าได้อย่างยืดหยุ่น และครอบคลุมทุกลักษณะการรบกวน
* มาตรฐานความปลอดภัยสูง ระดับ 600 V CAT IV/1000 V CAT III
* อินพุตเป็น DC คับปลิ้ง วัดไฟตรงได้ แต่ละอินพุตแยกขาดทางไฟฟ้า วัดค่าเปรียบเทียบได้โดยไม่ลัดวงจร
* มีระบบไฟฟ้าสำรองในตัวเองได้นาน 40 นาที จึงไม่พลาดการบันทึกเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังไฟดับ

.

* จับเหตุการณ์แคบ ๆ ที่ความเร็วสูง 10 MHz และแรงดันสูงถึง 6000 Vpk
* เก็บบันทึกข้อมูลทุกรายละเอียดพารามิเตอร์ได้ยาวนาน ด้วยหน่วยความจำภายใน 2 GB
* มีซอฟต์แวร์ให้พร้อม สำหรับแสดงกราฟแนวโน้ม ในการวิเคราะห์รากปัญหา, สรุปสถิติ, ออกรายงาน และการมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real-time (เมื่ออยู่ในโหมด On-line)
* ระบบ Plug and Play เซ็ตอัพได้รวดเร็ว ตรวจพบเซนเซอร์ได้อัตโนมัติ
* ตัวเครื่องหุ้มด้วยฉนวน แข็งแรง ทนทาน ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว เชื่อถือได้สูงทุกสภาวะแวดล้อม

.
วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
ด้วยซอฟต์แวร์ความสามารถสูง

Fluke 1760 มีซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์รายละเอียดคุณภาพไฟฟ้า โดยทำงานกับระบบปฏิบัติการ Windows สามารถตั้งค่าการวัด, ทำการประมวลผล, ตรวจสอบค่าวัด และดาวน์โหลดข้อมูล แสดงข้อมูลในรูปกราฟแนวโน้มเพื่อค้นหาสาเหตุ, สรุปสถิติในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพ

.

กำหนดรูปแบบการทริกได้อิสระ ในการจับเหตุการณ์, วัดค่า RMS, บันทึกรูปคลื่น และทรานเซี้ยนต์แคบ ๆ

.

แสดงค่าพล็อตเป็นกราฟของ Flicker, Voltage และ THD พร้อมกันในเวลาเดียว เพื่อชี้สาเหตุปัญหาได้โดยง่าย

.

แสดงค่าพารามิเตอร์ทางคุณภาพไฟฟ้าพร้อมกัน 10 ค่า ตามมาตรฐาน EN 50160

.

ดูภาพรวมของแต่ละฟังก์ชันการวัด เพื่อเลือกดาวน์โหลดไปยัง PC

.

สรุปรายการเหตุการณ์และจำนวนครั้งที่เกิดในช่วงเวลาที่กำหนด
เมื่อดับเบิลคลิกที่เหตุการณ์ก็จะแสดงเป็นกราฟแนวโน้มของเหตุการณ์นั้น

.

ทำการ Flagging เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น Dip, Swell หรือ Interruption ในช่วงเวลาที่กำหนด
โดยหากมีค่าเกินที่ตั้งไว้ ก็จะแจ้งเตือนเป็นสีหรือสัญลักษณ์ธง

.

เชื่อมต่อด้วย Ethernet ทำการมอนิเตอร์แบบ Real-time
เพื่อดู Phasor Diagrams, Trends, Waveforms, หน้าจอ และอื่น ๆ

.

มีฟังก์ชันออกรายงานอัตโนมัติ อย่างมืออาชีพ ได้รวดเร็วและง่ายดาย

.
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ 

Fluke ยังมือเครื่องมือบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ สำหรับงานตรวจแก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป ที่ไม่จำเป็นต้องมีความแม่นยำสูงหรือ Class A ตัวอย่างรุ่นต่อไปนี้ และรายละเอียดทางเทคนิคเปรียบเทียบแต่ละรุ่นตามตารางตอนท้าย

.
Fluke 43B เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าอเนกประสงค์
เป็นทั้งเครื่องวิเคราะห์ Power Harmonic, มัลติมิเตอร์ และสโคป

Fluke 43B เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ สำหรับงานตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในงานคุณภาพไฟฟ้า และงานตรวจซ่อมทั่วไป ใช้งานง่าย รวมความสามารถของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า, ออสซิลโลสโคป, มัลติมิเตอร์ และดาต้าเรคอร์เดอร์ ไว้ในเครื่องเดียวกัน

.

.

* วัดและวิเคราะห์ได้ทั้งเฟสเดียว และ 3 เฟส (Balance)
* บันทึกค่า Sag & Swell ได้ ทั้งแรงดันและกระแสตลอด 24 ชั่วโมง ละเอียดชนิดลูกคลื่นต่อลูกคลื่น
* วัดและดูค่าฮาร์มอนิกได้ถึงลำดับที่ 51 ทั้งของแรงดัน กระแส และกำลัง
* เป็นออสซิลโลสโคปขนาด 20 MHz ใช้ดูรูปคลื่นของแรงดันและกระแสได้ที่อินพุตแยกช่องกัน
* ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

* วัดค่าฮาร์โมนิกส์ THD และดูองศาเฟสของฮาร์มอนิกได้
* จับทรานเซียนต์ และบันทึกค่าได้ถึง 40 ค่า พร้อมแสดงวันเวลาที่เกิด
* สามารถจับกระแสกระชากพร้อมแสดงเวลาที่เกิดว่ายาวนานแค่ไหน
* มีซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์คุณภาพของกำลังไฟฟ้า แถมให้ด้วยฟรี
* สามารถต่อคอมพิวเตอร์ทำ Report ได้

.

*  วัดกำลัง Watts, Power Factor, Displacement Power Factor (cos ?), VA และ VAR
*  แสดงรูปคลื่นของแรงดันและกระแส

.
*  วัดแรงดันและกระแสในลักษณะลูกคลื่นต่อลูกคลื่น นานต่อเนื่อง 16 วัน
*  ใช้เคอร์เซอร์ในการอ่านค่าเวลาและข้อมูล Dips และ Swells
.
*  วัดแรงดัน, กระแส และ Power Harmonics
*  ตรวจวัดฮาร์มอนิกได้ถึงลำดับที่ 51
*  วัดค่า Total Harmonic Distortion
*  วัดมุมเฟส และฮาร์มอนิกแต่ละค่า
.

*  ฟังก์ชัน Connect-and-View? Scope แสดงรูปคลื่นได้รวดเร็ว
*  ดูแรงดันและกระแสได้พร้อมกัน
.
Fluke 345 Power Quality Clamp Meter
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบแคลมป์

Fluke 345 เป็นเครื่องมือที่รวมเอาความสามารถวิเคราะห์และบันทึกคุณภาพไฟฟ้า เข้ากับแคลมป์มิเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตรวจเฝ้าระวังโหลดอิเล็กทรอนิกส์

.
ตัวอย่างการใช้งาน

* งานติดตั้งและตรวจค้นปัญหา ไดรฟ์แบบปรับความถี่ และระบบ UPS – ตรวจทานการทำงานให้แน่ใจก่อน โดยการวัดค่าพารามิเตอร์ด้านคุณภาพไฟฟ้า
* วัดค่าฮาร์มอนิก – แก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์
* จับค่ากระแสกระชาก – ตรวจสอบกระแสกระชากช่วงเริ่มต้น กรณีเบรกเกอร์ตัดหรือรีเซ็ตเองบ่อย ๆ
* ศึกษาโหลด – สอบทานความสามารถของระบบไฟฟ้า ก่อนการเพิ่มภาระ

.

.

คุณสมบัติ

* วัดกระแส AC/DC โดยไม่ต้องตัดวงจรด้วย Clamp-on ได้สูงถึง 1400 A rms AC และ 2000 A DC
* มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด 600 V CAT IV
* ให้ความแม่นยำแม้ในสภาพสัญญาณรบกวนสูง ด้วยวงจรกรองความถี่ Low-pass Filter
* ทำ Data Logging ได้ เพื่อเก็บค่าความผิดปกติ พารามิเตอร์ต่าง ๆ และฮาร์มอนิก ได้นานทั้งระดับนาที หรือนานเป็นเดือน
* ตรวจสอบแบตเตอรี่ โดยวัดค่า DC Ripple (%) ในระบบ
* ตรวจวิเคราะห์ปัญหาและบันทึกฮาร์มอนิก
* วัดกระแสกระชาก Inrush Current ตั้งแต่ 3 วินาที ถึง 300 วินาที
* ใช้งานง่าย จอภาพแสดงผลเป็นรูปคลื่นและแนวโน้ม
* ใช้ได้กับระบบไฟ 3 เฟส สำหรับทำ Balanced Loads
* มีซอฟต์แวร์ Power Log เพื่อดูกราฟและทำรายงาน

.
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดทางเทคนิค

.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com