เนื้อหาวันที่ : 2010-07-21 13:53:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2428 views

จีเอ็ม เปิด “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย”

จีเอ็ม ประเทศจีน เดินหน้าสานต่อโครงการ “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย” เตรียมผลักดันขึ้นเป็นสถาบันการวิจัยระดับโลก ในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์แห่งใหม่ของจีเอ็ม

เจอเนอรัล มอเตอร์ส เดินหน้าสานต่อโครงการ “ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย” (Advanced Technical Center) เตรียมผลักดันขึ้นเป็นสถาบันการวิจัยระดับโลก ในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์แห่งใหม่ของจีเอ็ม หวังต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและปฏิบัติการร่วมกับทั้งภาครัฐ คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างยานยนต์แห่งอนาคตอันเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศจีน ภายในปีพ.ศ. 2554

.

.

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับ สำนักงานบริษัท จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ จำกัด และสำนักงานใหญ่ ของจีเอ็ม เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบยานยนต์ชั้นสูง

.

อีกทั้งเทคโนโลยีด้านยานยนต์อื่นๆของจีเอ็ม เพื่อตอบสนองกับความต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศจีนและทั่วโลกเป็นหลัก ศูนย์แห่งใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิศวกรรม และการออกแบบระดับโลกของจีเอ็มโดยจะช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ ด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายยานยนต์ที่ดีที่สุดในโลกของจีเอ็มให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

.

“ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย เป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้านกลยุทธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเจตนาที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีอันล้ำสมัย รวมไปถึงการทำการวิจัยระดับโลกของจีเอ็มในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้” มร. เควิน เวล ประธานและกรรมการผู้จัดการ ของ จีเอ็ม ไชน่า กรุ๊ป กล่าวว่า “ศูนย์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและการการออกแบบของจีเอ็มทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบที่ครบวงจร 

.

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยแห่งนี้ จะประกอบไปด้วย ห้องทดลองการปฏิบัติการ 62 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการวิจัยอีก 9 ห้อง รวมถึงศูนย์วิจัย และออกแบบหลักอีก 4 ศูนย์ดังต่อไปนี้ 

.

ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The China Science Lab) เปิดตัวไปเมื่อปี พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา คือห้องปฏิบัตการเกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะถูกนำมาประยุกต์ใช้จริง ภายในระยะเวลา 5 ถึง 15 ปี ศูนย์แห่งนี้จะเป็นฐานกำลังในเรื่องการวิจัยระบบการขับเคลื่อนสมรรถนะสูง การวิจัยด้านกระบวนการผลิต การวิจัยระบบยวดยานอัจฉริยะสำหรับเมืองใหญ่ๆ การพัฒนายานยนต์สมรรถถาพสูงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การวิจัยด้านวัสดุเซลล์แบตเตอรี่ และการประกอบชิ้นส่วน ตลอดจนถึงการวิจัยวัสดุมวลเบา

.

ศูนย์วิศวกรรมยานยนต์ (The Vehicle Engineering Lab) สร้างขึ้นมาเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตลาดประเทศจีน ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบ และพัฒนายานพาหนะระบบไฟฟ้า วิจัยด้านยานยนต์พลังงานทางเลือก วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตตารี่ซึ่งเป็นโครงการร่วมปฏิบัติการกับ คู่ค้าทางธุรกิจภายในตลาดประเทศจีน อีกทั้งยังมีการทำการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย

.

.

ศูนย์วิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ระดับสูง (The Advanced Powertrain Engineering Lab) เป็นห้องทดลองที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อนสมรรถนะสูง รวมถึงเทคโนโลยี การขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลี่ยมที่ใช้ในระบบเครื่องยนต์แบบทั่วไป และนอกจากนั้นได้มีการทำการศึกษาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้เชื้อเพลิงจากปิ- โตรเลี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถิ่นในประเทศจีน

.

ศูนย์ออกแบบยานยนต์ชั้นสูง (The Advanced Design Center) จะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างทรัพยากร ทางด้านการออกแบบระดับโลกให้กับจีเอ็ม ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งศักยภาพระดับนานาชาติของศูนย์นี้จะครอบคลุมถึง การฉายและแสดงภาพในระบบดิจิตอล (Digital visualization) รวมไปถึงพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการทั้งในร่มและกลางแจ้ง          

.

ศูนย์นี้จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับยานยนต์ แฟชั่นและ แนวโน้มการออกแบบต่างๆ ทั้งในประเทศจีนและในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนายานพาหนะของบริษัท

.

การก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2554 ที่จะถึงนี้ โดยภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี คาดว่าศูนย์นี้จะสามารถรองรับ พนักงานได้มากกว่า 300 คน โดยในจำนวนนี้จะประกอบด้วย นักออกแบบ นักวิจัย วิศวกร และช่างเทคนิค ศูนย์แห่งๆใหม่นี้ จะเป็นแหล่ง อำนวยความสะดวก ให้กับพันธมิตรด้านวิศวกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจีเอ็มในประเทศจีน

.

รวมถึง ศูนย์แพนเอเชีย เทคนิคคอล ออโตโมทีฟ เซ็นเตอร์ (Pan Asia Technical Automotive Center - PATAC) ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ และศูนย์ไชน่า ออโตโมทีฟ เอเนอร์จี รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ (China Automotive Energy Research Center - CAERC) ในปักกิ่งอีกด้วย

.

มร. เวล กล่าวต่อไปว่า “ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์และผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก ในประเทศจีน จีเอ็มได้ทุ่มเท และทำงานร่วมกับรัฐบาลจีน พันธมิตรในอุตสาหกรรม รวมไปถึงแวดวงนักวิชาการ เพื่อคิดค้นและพัฒนาการยานยนต์สำหรับวันพรุ่งนี้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้เราเชื่อมั่นว่า จะสามารถผลิตรถยนต์แห่งอนาคตในแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน”