เนื้อหาวันที่ : 2010-07-19 16:33:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2443 views

กสิกรไทย-กรุงเทพฯ ปล่อยกู้ สร้างโรงไฟฟ้า กว่า 4 พันล้าน

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันหนุนอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ปล่อยกู้ระยะยาวกว่า 4 พันล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันสนับสนุนทางการเงินให้กับ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม มูลค่ารวม 4,050 ล้านบาท

.

.

นายปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกันสนับสนุนสินเชื่อ (Syndicated Loan Facility) แก่บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศไทยประมาณ 4,050 ล้านบาท 

.

แบ่งเป็นเงินกู้สกุลเงินบาทจำนวน 2,704 ล้านบาท และสกุลเงินดอลลาร์ 41.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีระยะเวลาการกู้สูงสุด 20 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาการกู้ที่ยาวที่สุดในการปล่อยกู้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในประเทศไทย เพื่อนำไปดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในการผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดยมีธนาคารกสิกรไทยทำหน้าที่เป็น Mandated Lead Arranger และธนาคารกรุงเทพเป็น Lead Arranger

.

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านับเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อโครงการของธนาคารกสิกรไทยในปีนี้ และมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าอุตสาหกรรมพลังงานยังเติบโตอย่างมั่นคง                    

.

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ายังมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม และการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น และถือเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

.

มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม จำกัด กล่าวว่า วงเงินสินเชื่อที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ บริษัทมีแผนการจะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (cogeneration) ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า 132.5 เมกะวัตต์ (MW) โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี           

.

มีเป้าหมายในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ระยะยาว 25 ปี ส่วนพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีกำหนดเริ่มซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 

.

ปัจจุบันนี้กลุ่มบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น ภายในนิคมฯ ดังกล่าวแล้ว 2 โครงการ ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 340 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับ กฟผ. 180 เมกะวัตต์ โรงงานอุตสาหกรรมอีกเกือบร้อยรายประมาณ 160 เมกะวัตต์ การก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งที่สาม ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

.

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มบี.กริม (B.Grimm) ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2421 ปัจจุบันมีบทบาทการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน งานติดตั้งระบบ และการขนส่ง โดยได้ร่วมทุนกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ในประเทศ