เนื้อหาวันที่ : 2010-07-12 13:35:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3642 views

คอนวูด คว้ารางวัลฉลากเขียว ย้ำภาพลักษณ์กรีนโปรดักส์

"คอนวูด" คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สินค้าวัสดุทดแทนไม้ หลังสินค้าผ่านเกณฑ์ทดสอบรับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่พบสารที่ก่อให้เกิดการอันตราย

"คอนวูด" คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว สินค้าวัสดุทดแทนไม้ หลังสินค้าผ่านเกณฑ์ทดสอบรับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่พบสารที่ก่อให้เกิดการอันตราย จากหน่วยงาน Singapore Environment Council ประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในกรีน โปรดักส์ รับผู้บริโภคตื่นตัวกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม 

.

.

นายสุทธิพันธ์ วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุทดแทนไม้ภายใต้ชื่อ “คอนวูด” กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตสินค้าวัสดุทดแทนไม้ ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตแบบกรีนเทคโนโลยี  

.

รวมถึงความใส่ใจกับวัสดุหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ที่จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าวัสดุทดแทนไม้ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยล่าสุด ยังได้รับมอบรางวัลฉลากสีเขียว จากหน่วยงาน Singapore Environment Council ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

.

ทั้งนี้ รางวัลฉลากสีเขียว ที่คอนวูดได้รับ เป็นรางวัลที่ให้การรับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานของหน่วยงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องไม่พบสารที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น สารซีเอฟซี ธาตุโลหะหนัก หรือสารเคมีอันตรายต่างๆ ที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม

.

“รางวัลที่ได้รับ เป็นเครื่องการันตีการดำเนินงานของคอนวูดที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าของผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตสินค้า เพื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าของคอนวูดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค” นายสุทธิพันธ์ กล่าว 

.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด กล่าวด้วยว่า การได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวในเรื่องวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นต่อสินค้าคอนวูดของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และมีความกังวลต่อตัวสินค้าที่อาจมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค

.

เมื่อสินค้าในของคอนวูดได้รับรางวัลฉลากเขียว ในเรื่องการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำอันตรายต่อผู้ใช้ จากหน่วยงาน Singapore Environment Council ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศในครั้งนี้ จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์คอนวูดที่ความแข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตลาดในประเทศของคอนวูดได้ดียิ่งขึ้น 

.

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำการเป็นกรีนโปรดักส์ ที่เป็นจุดขายในการทำตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและความแข็งแกร่งให้กับ แบรนด์คอนวูดว่าเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม