เนื้อหาวันที่ : 2010-07-07 16:56:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 941 views

กองทุนฯ เทงบ 46.2 ล้าน เดินหน้าโครงการพลังงานทดแทน

กองทุนฯ อนุมัติงบ 46.2 ล้านบาท เดินหน้าโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน 11 แห่ง ตั้งเป้าผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.5 ล้านกิโลกรัม/ปี ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2.1 ล้านหน่วย/ปี

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบอนุมัติงบ 46.2 ล้านบาท เดินหน้าโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน 11 แห่ง ตั้งเป้าผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.5 ล้านกิโลกรัม/ปี ผลิตพลังงานไฟฟ้า 2.1 ล้านหน่วย/ปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,144 ตันCO2/ปี 

.

.

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในระดับชุมชน โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สนช.) วงเงิน 46.2 ล้านบาท หรือ 50 % เพื่อดำเนินโครงการนำร่องจัดทำต้นแบบการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นโดยใช้ประโยชน์จากชีวมวลได้แก่

.

เศษไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และจะเริ่มจัดทำระบบนำร่องผลิตพลังงานทดแทน ในชุมชน 11 แห่ง แบ่งเป็นระบบผลิตพลังงานความร้อน 8 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้า 3 แห่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ อุตสาหกรรมอบแห้งสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอบยางแท่ง          

.

อุตสาหกรรมปุ๋ย โรงแรม-รีสอร์ท และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งคาดว่าจะสามามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มได้ 0.5 ล้านกิโลกรัม/ปี และผลิตพลังงานไฟฟ้า 2.1 ล้านหน่วย/ปี ทดแทนพลังงานได้ 725 toe/ปี คิดเป็นเงิน 16.7 ล้านบาท/ปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,144 ตันCO2/ปี 

.

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนของผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการนำร่อง และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง