เนื้อหาวันที่ : 2010-06-30 11:19:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 794 views

ปตท. ร่วมสร้างปอดให้ชุ่มชน ปลูกต้นไม้เพื่อระยองเขียวขจี

กลุ่ม ปตท. ระยอง ร่วมสร้าง “ปอด” ให้ชุมชุมชน ร่วมมือร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อระยองเขียวขจี ร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่กว่า 43 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระยอง สานต่อ “โครงการระยองเมืองสีเขียว” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

กลุ่ม ปตท. ระยอง ร่วมสร้าง “ปอด” ให้ชุมชุมชน ร่วมมือร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อระยองเขียวขจี ร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่กว่า 43 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดระยอง สานต่อ “โครงการระยองเมืองสีเขียว” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สี่

.

นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายเจียมศักดิ์ นันทนาเนตร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ การสื่อความ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ จังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ “กลุ่ม ปตท. ร่วมสร้างชุมชนร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อระยองเขียวขจี” ณ พื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

.

โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น นักเรียน ชุมชนโดยรอบมาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้หลายชนิดกิจกรรมโครงการระยองเมืองสีเขียวนี้ ปตท.ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในพื้นที่สาธารณะและในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปอดธรรมชาติ เพิ่มออกซิเจนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชาวระยองในระยะยาว            

.

โดยเมื่อปี 2550 ได้เริ่มต้นโครงการที่บริเวณริมคลองน้ำหู ในพื้นที่ชุมชนคลองน้ำหูและชุมชนเกาะกก - หนองแตงเม เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร, ปี 2552 กลุ่ม ปตท.ได้รับความร่วมมือจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ในการสนับสนุนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของสถานคุ้มครองฯ กว่า 780 ไร่

.

โดยได้นำทีมงานที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จากการดำเนินงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ล้านไร่ มาดูแลรับผิดชอบการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านี้ตลอด 3 ปี และได้จัดตั้งศูนย์เพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่สถานคุ้มครองฯ เพื่อเป็นแหล่งเพาะชำกล้าไม้ที่ใช้ในโครงการระยองเมืองสีเขียว

.

นายเจียมศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2553 นี้ กลุ่ม ปตท. นำกล้าไม้จากแหล่งเพาะชำของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองมาใช้ในการปลูกต้นไม้ร่วมกัน โดยได้นำกล้าไม้หลายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมาปลูก เพื่อสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ อาทิ ต้นสารภีทะเล ต้นไม้พระราชทาน, ต้นประดู่ ต้นไม้ประจำจังหวัดระยอง, ต้นมะค่า, ต้นนนทรี ฯลฯ ต้นไม้ทุกต้นที่ภาครัฐ ชุมชน และกลุ่ม ปตท. ร่วมกันปลูกด้วยใจในวันนี้ จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ให้กับเยาวชนและ ทุกคนในจังหวัดระยองต่อไป

.

กลุ่ม ปตท. ในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของชาวระยองมากว่า 20 ปี นอกจากจะใส่ใจดำเนินธุรกิจบนมาตรฐาน การดูแลสิ่งแวดล้อมระดับสากลแล้ว ยังมีความตั้งใจจริง ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดระยอง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เมืองระยองน่าอยู่ เป็น “Green Industrial Town” อย่างแท้จริง