เนื้อหาวันที่ : 2010-06-28 16:21:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3565 views

กระเบื้อง "โสสุโก้" ทุ่ม 700 ล้าน ขยายกำลังการผลิตอีก 10 ล้านตารางเมตร

กระเบื้อง "โสสุโก้" เปิดแผนลงทุน 700 ล้านบาทขยายกำลังผลิตเต็มพิกัด โชว์โรดแมปอนุรักษ์พลังงาน – สิ่งแวดล้อมเห็นผลยั่งยืน

กระเบื้อง "โสสุโก้" เปิดแผนลงทุน 700 ล้านบาทขยายกำลังผลิตเต็มพิกัด โชว์โรดแมปอนุรักษ์พลังงาน – สิ่งแวดล้อมเห็นผลยั่งยืน

.

.

กระเบื้อง “โสสุโก้” เผยแผนขยายกำลังการผลิตกระเบื้องโรงงานสองแห่งขึ้นอีก 10 ล้านตารางเมตรต่อปี ด้วยวงเงินลงทุนถึง 700 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในปี 2557 สานต่อโครงการลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งเป้านำเศษวัตถุดิบและน้ำจากกระบวนการผลิตรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ 100% จับมือผนึกกำลังชุมชนและพนักงานแบบมีส่วนร่วม ชี้เทรนด์กระเบื้องเจียรขอบลายไม้มาแรง ทางเลือกใหม่ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ 

.

นายเฉลิมชัย จิรศักยกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและเทคนิค ผู้รับมอบอำนาจกรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด หรือ SGI ผู้นำการผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง “โสสุโก้” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ต้นไม้คู่” ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างหนึ่งในธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดเผยว่าปัจจุบันกระเบื้องโสสุโก้มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรี          

.

ประกอบด้วย 2 โรงงาน คือ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด (กระเบื้องคู่) และบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค อินดัสทรี่ส์ จำกัด (ต้นไม้คู่) มีศักยภาพกำลังการผลิตรวมถึง 48 ล้านตารางเมตรต่อปี และอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตทั้งสองโรงขึ้นอีกรวม 10 ล้านตารางเมตรต่อปี วงเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557

.

“ผลิตภัณฑ์กระเบื้องโสสุโก้เป็นสินค้าคุณภาพซึ่งโรงงานใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบลวดลายโดดเด่นและทันสมัยกว่า 3,000 ลวดลาย การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และที่เน้นเป็นหัวใจหลัก คือการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ส่วนของการดำเนินงาน

.

ซึ่งทั้งสองโรงงานกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่าจะไม่มีการขนย้ายเศษวัสดุจากการผลิต หรือปล่อยน้ำจากกระบวนการผลิตออกนอกบริเวณโรงงาน โดยนำน้ำจากกระบวนการผลิตไปผ่านระบบการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ ได้ 100 % อาทิ ผลิตน้ำประปาของโรงงาน หมุนเวียนใช้สำหรับเตรียมน้ำดิน และน้ำล้างทำความสะอาดพื้นในโรงงาน เป็นต้น                

.

และการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น เศษกระเบื้อง เศษฝุ่นจากเครื่องดูดฝุ่น และเศษตะกอนดินจากระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของกระเบื้อง ซึ่งนับว่าโรงงานสองแห่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานที่เห็นผลอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ” นายเฉลิมชัยกล่าว

.

จากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานของ SGI ที่ผ่านมาระหว่างปี 2550 – 2552 มีทั้งสิ้น 30 โครงการ วงเงินลงทุนมูลค่า 8,836,107 บาท สามารถประหยัดพลังงานได้คิดเป็นมูลค่าถึง 51,491,482 บาท โดยในปี 2552 ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงาน (Specific Energy Consumption: SEC) ลดลงเฉลี่ย 24.49% และคาดว่าในปี 2553 จะลดลงอีกอยู่ที่ 25.36%     

.

ส่วนการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปี 2552 ลดลงเฉลี่ย 25.75% และคาดว่าปี 2553 จะลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 27.27% ซึ่งถือเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและพนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

.

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคนและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา          

.

โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน SGI มุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อมในองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดย SGI เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการบริหารความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

.

นายคงศักดิ์ พรหมกิ่งแก้ว ผู้จัดการโรงงาน ผู้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด หรือ SSC ผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง “โสสุโก้” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กระเบื้องคู่” ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างหนึ่งในธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย (SCG) กล่าวว่า ในส่วนโสสุโก้ เซรามิค ปัจจุบันแบ่งสัดส่วนตลาดในประเทศ 80% และต่างประเทศ 20%

.

ซึ่งในปี2553 แนวโน้มตลาดกระเบื้องเจียรขอบ (Rectified) และกระเบื้องตกแต่ง (Third Fired) ได้รับความนิยมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสู่การเลือกเฟ้นวัสดุตกแต่งที่สามารถใช้แทนวัสดุธรรมชาติ          

.

อาทิ การใช้กระเบื้องเจียรขอบลวดลายไม้แบบต่างๆ แทนการใช้วัสดุไม้จริง หรือปาร์เก้ รวมไปถึงทดแทนการใช้พื้นลามิเนต ซึ่งการที่โสสุโก้ เซรามิคสามารถพัฒนาการผลิตที่ตอบสนองความต้องการตลาดได้ จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นตามลำดับ

.

ส่วนการของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้พลังงานนั้น ทาง SSC มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องอาทิ การนำความร้อนจากเตาเผากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต การติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นแบบดักจับด้วยน้ำ (Wet Scrubber) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต การนำระบบโอโซนมาใช้กับระบบน้ำหล่อเย็น เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

.

เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและไม่รบกวนชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

.

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องโสสุโก้จากทั้งสองโรงงานจัดจำหน่ายโดยบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือ การผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ควบคู่กับการร่วมมือสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกเรื่อง กระเบื้องโสสุโก้”