เนื้อหาวันที่ : 2010-06-17 11:35:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1571 views

อุตฯยานยนต์ยิ้ม เดือนพ.ค. ยอดส่งออกโตกว่า 135%

ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพ.ค. 53 พุ่งกว่า 53.4% รับอานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น ชี้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และได้แผนไทยเข้มแข็งเป็นตัวกระตุ้น

ส.อ.ท. เผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพ.ค. 53 พุ่งกว่า 53.4% รับอานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น ชี้ประชาชนมีความเชื่อมั่น และได้แผนไทยเข้มแข็งเป็นตัวกระตุ้น

.

.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายภายในประเทศ การผลิต และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2553 ดังต่อไปนี้

.
ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 62,205 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 8.89 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 53.4 ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นผลจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลยังเป็นตัวกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

.

ประกอบกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นทั้งรถยนต์ประหยัดพลังงาน รถยนต์ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยสินค้าทางการเกษตรยังมีราคาที่สูง ตลอดจนการส่งออกในหลายอุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 149,677 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 10.57 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 11.27

.

ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 รถยนต์มียอดขาย 286,135 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 52.2 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 750,608 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 25.72

.

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2553 มีทั้งสิ้น 132,165 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 114.03 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 25.74จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 620,116 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 97.26

.

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 45,303 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 111.84
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 มีจำนวน 190,722 คัน เท่ากับร้อยละ 30.76 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 99.45

.

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 42 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 600 รวมเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 163 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 12.41

.

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 86,820 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 115.11 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 429,231 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 96.36

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ทั้งหมด 85,041 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 115.34 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 420,882 คัน เท่ากับร้อยละ 67.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 97.08 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 152,551 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 104.59
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 217,663 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 74.08
· รถกระบะ PPV 50,668 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 263.13

.

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2553 ผลิตได้ 1,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 104.48 รวมเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 8,349 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 65.49

.
ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 69,245 คัน เท่ากับร้อยละ 52.39 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 129.02 เนื่องจากตลาดส่งออกดีขึ้นในทุกตลาด ส่วนเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 345,465 คัน เท่ากับร้อยละ 55.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 82.31

.

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตเพื่อการส่งออก 17,235 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 141.62 ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 จำนวน 72,469 คัน เท่ากับร้อยละ 38 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 67.33

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 52,010 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 125.13 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 272,996 คัน เท่ากับร้อยละ 64.86 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 86.75 โดยแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 55,162 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 71.83
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 184,565 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 74.03
· รถกระบะ PPV 33,269 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 314.46 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาดส่งออก

.
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 

เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 62,920 คัน เท่ากับร้อยละ 47.61 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 99.64 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่สูงขึ้น และเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 274,651 คัน เท่ากับร้อยละ 44.29 ของยอดการผลิตทั้งหมด และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 119.94

.

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 28,068 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 96.94 ยอดผลิตจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 เท่ากับ 118,253 คัน เท่ากับร้อยละ 62 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 126.04 จากยอดขายรถยนต์นั่งในประเทศที่เติบโตขึ้นร้อยละ 55.6

.

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2553 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 33,031 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 101.54 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ทั้งสิ้น 147,886 คัน เท่ากับร้อยละ 35.14 ของยอดการผลิตรถกระบะ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 119.51 จากยอดขายรถกระบะที่เติบโตขึ้นร้อยละ 47.5 ซึ่งแบ่งเป็น

.

· รถกระบะบรรทุก 97,389 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 129.36
· รถกระบะดับเบิลแค็บ 33,098 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 74.36
· รถกระบะ PPV 17,399 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 193.60

.

รถบรรทุก เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 1,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 104.48 รวมเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ผลิตได้ 8,349 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 65.49

.

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2553 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 214,819 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 38.65 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 154,062 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 26.60 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 60,757 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 82.77

.

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,018,137 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 32.99 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 774,893 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 24.80 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 243,244 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 68.14

.
การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 

เดือนพฤษภาคม 2553 ส่งออก 75,075 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 135.25 และมากกว่าเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 31.39 จากการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด โดยมีมูลค่าการส่งออก 3,264.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 27.07

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,392.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 37.93
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 11,777.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 63.78
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,284.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 18.14

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 49,781.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2552 ร้อยละ 103.52

.

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 348,899 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 74.99 มีมูลค่าการส่งออก 163,885.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 78.48

.

· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,058.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 92.88
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 52,725.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 59.78
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 5,491.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 9.7

.

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 229,160.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 71.67

.
รถจักรยานยนต์

เดือนพฤษภาคม 2553 มีจำนวนส่งออก 73,371 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 73.35 และมากกว่าเดือนเมษายน 2553 ร้อยละ 51.05 โดยมีมูลค่า 1,973.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 26.4

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,243.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 27.68
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 46.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 40.8

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,264.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2552 ร้อยละ 27.07

.

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 290,380 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 38.21 โดยมีมูลค่า 8,824 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 ร้อยละ 3.31

.

· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 5,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 21.23
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 28.14

.

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 14,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2552 ร้อยละ 4.99

.

เดือนพฤษภาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 53,045.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 96.26

.

เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2553 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 243,565.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 65.46

.
ประมาณการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี 2553
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2553

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยยอดประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2553 ดังต่อไปนี้

.

ประมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2553 มีจำนวน 373,088 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 388,418 คัน ลดลง 15,330 คัน หรือร้อยละ 3.95 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 233,870 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 139,218 คัน หรือร้อยละ 59.53

.

ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2553 มีจำนวน 464,024 คัน เปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีจำนวน 469,798 คัน ลดลง 5,774 คัน หรือร้อยละ 1.23 และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดผลิตจริงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2552 ซึ่งมีจำนวน 396,747 คันแล้ว เพิ่มขึ้น 67,277 คัน หรือร้อยละ 16.96