เนื้อหาวันที่ : 2010-06-08 11:28:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 971 views

เหมราชฯ ต่อยอดโครงการสอนแบบบูรณาการ

เหมราชพัฒนาที่ดิน จัด “สัมมนาและนิทรรศการการศึกษาแบบบูรณาการ” ต่อยอดโครงการ Adopt A School : Train the Trainers แก่ครูประถมในอีสเทิร์นซีบอร์ด

เหมราชพัฒนาที่ดิน จัด “สัมมนาและนิทรรศการการศึกษาแบบบูรณาการ” ต่อยอดโครงการ Adopt A School : Train the Trainers แก่ครูประถมในอีสเทิร์นซีบอร์ด

.

.

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย จัด “สัมมนาและนิทรรศการการศึกษาแบบบูรณาการ” เพื่อต่อยอดจากโครงการ Adopt A School : Train the Trainers ที่อีซี่พลาซ่า 1   นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมี 6 โรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดระยองและชลบุรีซึ่งได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แทนการเรียนแบบการท่องจำ

.

โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ นำโครงงาน การบริหารจัดการ และประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังได้นำชิ้นงานของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังกล่าวมาจัดแสดงให้ชมด้วย นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่ม โดยเหมราชฯ และ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯ จะยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

.

ในภาพ:  ประธานเปิดงาน นายธงชัย มั่นคง (ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และนายณัฐเสฐ โพธิ์ศรีทอง (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ถ่ายภาพร่วมกับ นายวิเชียร ไชยบัง (ที่ 4 จากขวา) ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นางสาวฉันทนา หินแก้ว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการ โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน