เนื้อหาวันที่ : 2010-06-07 15:07:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 903 views

"ทีพีไอ โพลีน" มอบ 30 ล้าน เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ทีพีไอ โพลีนมอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้

.,

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)     มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)โดยมีศาสตราจารย์ พิเสก ลุมพิกานนท์ คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ