เนื้อหาวันที่ : 2010-06-03 17:24:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 734 views

ฮอนด้าจัดค่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ

ฮอนด้าจัดค่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สร้างต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า”

ฮอนด้าจัดค่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สร้างต้นแบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า”

.

.
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ที่ปรึกษาระดับสูง และนายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด นำทีมคณะครูและนักเรียนจากศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
.

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร โรงเรียนสา จ.น่าน โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา) จ.สุรินทร์ และโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จ.หนองคาย เข้าค่ายเสริมความรู้ และศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิรักษ์ ธรรมชาติ จ. นครนายก โดยมีอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.

เพื่อให้โรงเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติให้สมบูรณ์ และขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นต่อไป นอกจากนั้นผู้แทนศูนย์เรียนรู้ ทั้ง 4 แห่งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในกิจกรรมระดมสมองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันอีกด้วย