เนื้อหาวันที่ : 2010-06-03 11:25:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1248 views

ยิปรอค จับมือเอสเอ็มอี ปั้นโมเดลธุรกิจส่งต่อองค์ความรู้

ยิปรอค ตอกย้ำแบรนด์ "ยิปรอค" เผยโมเดลธุรกิจยิปรอค เซ็นเตอร์ แห่งแรกในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจร ขยายสู่ตลาดใหม่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ยิปรอค (Gyproc) ผู้นำนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานอันดับหนึ่งของโลก ภายใต้การดำเนินการในประเทศไทยโดย บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เผยโมเดลธุรกิจยิปรอค เซ็นเตอร์ แห่งแรกในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจร ขยายสู่ตลาดใหม่ ตอบสนองความต้องการลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจเอสเอ็มอี อีกทั้งตอกย้ำแบรนด์ ‘ยิปรอค’ให้แข็งแกร่ง

.

คุณวลิต จิยะวรนันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

.

คุณวลิต จิยะวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยิปรอค เซ็นเตอร์ แห่งแรกในกรุงเทพนี้ กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้กลุ่มผู้อยู่อาศัย สถาปนิก นักตกแต่งภายใน ตลอดจนช่างยิปซัม ได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก

.

จากการที่ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มนำองค์ความรู้จากบริษัทในกลุ่มเซนต์-โกเบน ประเทศฝรั่งเศสมาใช้เป็นโมเดลธุรกิจในลักษณะนี้กับธุรกิจประเภทเอสเอ็มอีที่บริการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคนิค เทคโนโลยี การจัดการตั้งแต่การเลือกใช้ตัวสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ เรื่อยไปจนถึงการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง

.

การคิดคำนวณอย่างแม่นยำ การดูแลและบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา เป็นการขยายขีดความสามารถและศักยภาพของลูกค้าระบบตัวแทนจำหน่ายให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดค้าปลีก อีกทั้งยกระดับให้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวแทนจำหน่าย และตอกย้ำแบรนด์ยิปรอคให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น”  

.

โมเดลธุรกิจยิปรอค เซ็นเตอร์ (Gyproc Center) เป็นศูนย์บริการระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจรที่เน้นเรื่องการให้คำแนะนำออกแบบระบบ และเสนอทางเลือกวัสดุในการใช้งานที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมเฉพาะของยิปรอค จาก ไทยยิบซั่ม เช่น ระบบดูดซับและป้องกันเสียง ระบบป้องกันไฟ และระบบป้องกันความร้อน ฯลฯ

.

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจัดจำหน่ายและส่งสินค้าซึ่งได้รับมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับ ซึ่งครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของแผ่นยิปซัม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และปูนยิปซัมประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

.

คุณธเนศ ทองรุจิโรจน์ ผู้จัดการ บริษัท เกียรติทวีค้าไม้ จำกัด ในฐานะตัวแทนเอสเอ็มทีที่ร่วมก่อตั้ง ยิปรอค เซ็นเตอร์ (Gyproc Center) สาขาแรกในกรุงเทพฯ กล่าวว่า “การที่เราได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีสินค้าและบริการตามมาตรฐานระดับโลกดังเช่นยิปรอค จาก ไทยยิบซั่มนี้ ทำให้การให้บริการล้วนคำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ไม่ว่าจะเล็ก กลาง หรือใหญ่

.

ให้บริการในความต้องการแต่ละด้าน เช่น ระบบเทคโนโลยีด้านไอที การออกแบบ การคำนวณประมาณการด้านเทคนิค การทดสอบ ช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะด้านการติดตั้ง ความเป็นมืออาชีพที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่การตกแต่งร้าน เอกสาร ระบบการจัดการ เครื่องแบบพนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยที่สินค้าและบริการจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง เป็นการร่วมมือทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย”  

.

ยิปรอค จาก ไทยยิบซั่ม ร่วมมือเอสเอ็มอีด้านการบริการพิเศษที่สั่นสะเทือนวงการของ โมเดลธุรกิจยิปรอค เซ็นเตอร์ (Gyproc Center) ที่เกิดประโยชน์ต่อคู่ค้า มีดังนี้
- เป็นศูนย์การให้บริการระบบผนังและฝ้าเพดานที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การคำนวณ การทดสอบสินค้า การรับประกันสินค้าและการติดตั้ง
- สามารถให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการติดตั้งอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมอย่างชำนาญ

.
- รูปแบบการนำเสนอสินค้าหรือระบบที่มีคุณสมบัติพิเศษ แต่ยังคงสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงสูง
- ทำให้กลุ่มลูกค้าเดิมมั่นใจในสินค้าและบริการต่อไป อีกทั้งเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นได้ในระดับที่สูงขึ้น
- มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและระบบ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง
.
บริการของยิปรอค จาก ไทยยิบซั่ม ในโมเดลยิปรอค เซ็นเตอร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การให้คำแนะนำตามประเภทการให้บริการ
    • ให้คำแนะนำบริการตามรูปแบบของอาคารหรือห้อง
    • ให้บริการแนะนำตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
    • ให้บริการพิเศษโดยผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพของยิปรอคทางออนไลน์
       o ประเภทระบบดูดซับเสียงและป้องกันเสียง (Acoustic design & demonstration)
       o ประเภทระบบป้องกันความร้อน (Thermal design & demonstration) 
       o ประเภทระบบป้องกันไฟ (Fire protection & demonstration) 
.
2. การคำนวณ และประมาณการค่าใช้จ่าย
    • สินค้าจากยิปรอค อาทิ แผ่นยิปซัมสำหรับงานผนังและฝ้าเพดาน ปูนปลาสเตอร์ โครงคร่าวเหล็ก
3. Fast Track Service 
    • ให้บริการฉับไวในส่วนสินค้า การซ่อมปรับปรุง และการติดตั้ง
4. การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานยิปรอค จาก ไทยยิบซั่ม  ในสถานที่ติดตั้งงานจริง