เนื้อหาวันที่ : 2010-05-10 08:11:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2242 views

บีโอไอ ไฟเขียว 19 โครงการใหญ่ เน้นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

บอร์ดใหญ่บีโอไออนุมัติ19 โครงการใหญ่ เงินลงทุน กว่าหกหมื่นล้าน เน้นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม

บอร์ดใหญ่บีโอไออนุมัติ19 โครงการใหญ่ เงินลงทุน กว่าหกหมื่นล้าน เน้นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม

.

.

บอร์ดใหญ่บีโอไออนุมัติ19 โครงการใหญ่ เงินลงทุน 61,175 ล้านบาท บริษัท เอสพีพี จำกัด รวม 4 โครงการได้รับส่งเสริมฯ ผลิตไฟฟ้าป้อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและส่วนภูมิภาค ด้านบริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด ได้รับส่งเสริมลงทุนกิจการขนส่งทางเรือ เส้นทางยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง

.

นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ)   ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า  ที่ประชุมมีมติให้การส่งเสริมการลงทุน 19 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม  61,175  ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้            

.

1. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุน ขยายกิจการผลิตเครื่องดื่มรังนก มีกำลังผลิตปีละ 8,840 ตัน  มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,095.6 ล้านบาท โครงการนี้ได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจเอกลักษณ์รังนกแท้ และเครื่องบรรจุรังนกอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้ในประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตลาดส่งออก  ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

.

2.บริษัท โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด) ได้รับการส่งเสริมลงทุนผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิคส่งออกเป็นหลักไปยังยุโรปและญี่ปุ่น กำลังผลิตปีละ  500,000 ชิ้น มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,900 ล้านบาท ตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบริษัท เอสไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสระบุรี (เขต2)

.

3.บริษัท โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ เช่น ปีกนก แท่นเหยียบเบรก/คลัตช์ เพลาหลัง โครงจับยึดรถยนต์ เพื่อป้อนให้กลับลูกค้าภายในประเทศเช่น บริษัทนิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)จำกัด เป็นต้น กำลังการผลิตประมาณ 10,074,240 ชิ้นต่อปี มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,900 ล้านบาท จัดตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) จังหวัดระยอง(เขต2)

.

4.บริษัท ดับบลิวเอสพี ไพพ์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตท่อหล็กไร้ตะเข็บ(SEAMLESS STEEL PIPE) กำลังการผลิตปีละประมาณ 200,000 ตัน มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,750 ล้านบาท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บในประเทศไทย จัดตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (เขต2)

.

5.บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กำลังผลิต 62.1 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,269.3 ล้านบาท โดยจะใช้กังหันลมขนาด 2.3 เมกะวัตต์ จำนวน 27 เครื่อง เพื่อผลิตไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

.

6.บริษัท เอสพีพี ทู จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 789.3 ล้านบาท โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งที่โครงการที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

.

7. บริษัท เอสพีพี ทรี จำกัดได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 783.4 ล้านบาท โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งที่โครงการที่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

.

8.บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัดได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 787.2 ล้านบาท โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง (Thin Film) เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งที่โครงการที่ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

.

9.บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัดได้รับการส่งเสริมลงทุน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 41 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 4,021.5 ล้านบาท โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง ( Thin Film) เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดตั้งที่โครงการที่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

.

10.บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ  ให้บริการเดินเรือบรรทุก สินค้าทางเกษตร เหล็ก ปุ๋ย ถ่านหิน ในพื้นที่แถบยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางอินเดีย และประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้  มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 783.75ล้านบาท  โดยใช้เรือบรรทุกสินค้าเทกอง จำนวน 1 ลำ จากประเทศญี่ปุ่นดำเนินกิจการ

.

11. บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการส่งเสริมลงทุนเพื่อขยายกิจการผลิตไฟฟ้าจากขยะและกิจการกำจัดขยะโดยการเผา มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 960 ล้านบาท โดยจะนำความร้อนที่ได้จากการเผาขยะไปผลิตไอน้ำอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งไอน้ำที่ได้จะถูกทำให้เป็นไอน้ำแรงดันสูงในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพื่อปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณสูงสุด 14 เมกกะวัตต์ 

.

12.บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด ได้รับส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติ ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,121 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้า ขนาด 115 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 8 ตัน/ชั่วโมง น้ำเย็น 4,818 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม 62.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า  ตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

.

13.บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE เงินลงทุนทั้งสิ้น 5,252 ล้านบาท  กำลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ น้ำเย็น 1,300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

.

14.บริษัท อาร์ไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,458 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ และน้ำเย็น 2,100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

.

15.บริษัท สระบุรี เอ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,023 ล้านบาท  มีกำลังการผลิต ไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 6.6 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

.

16.บริษัท สระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,070 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 8 ตัน/ชั่วโมง และน้ำเย็น 350 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสหากรรมหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

.

17.บริษัท คอมไบน์ ฮีท แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,072 ล้านบาท มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 19.5 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการ เอส ไอ แอล (สระบุรี) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

.

18.บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,042  ล้านบาท มีกำลังการผลิต ไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 21 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

.

19.บริษัท ปทุม โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นจากก๊าชธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบ COMBINE CYCLE มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,097 ล้านบาท มีกำลังการผลิต ไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดหทุมธานี